18-timers stenging av Vintlandsveien 25. april 2024

Torsdag 25. april 2024 stenger Vintlandsveien i 18 timer, under støp av Hårikstad bru over veien. Stengingen starter klokken 08:00 om morgenen.

Av Rita Tvede Bartolomei

Stengingen vil skje på samme måte som ved siste 18-timers stenging:

Fra klokken 08:00 om morgenen torsdag 25. april 2024 – og frem til klokken 02:00 fredag 26. april 2024.

Omkjøringsvei som kan benyttes i de 18 timene Vintlandsveien er stengt, er Grøvanbakken, som nå er åpen for vår-, sommer- og høstsesongen.

Dette er den tredje stengingen av totalt seks stenginger (hver stenging blir på 18 timer), som pågår mellom mars og juni i år.

NB.: Veien stenges for allmenn trafikk (vanlige kjøretøy, syklister og fotgjengere). Under støp over offentlig vei, tillater lovverket passering av ambulanse, brannvesen og politi under utrykning, samt helt nødvendig anleggstrafikk.

Har du spørsmål?

Kontakt entreprenørenes samfunnskontakt Rita Tvede Bartolomei 911 03 929 eller riba@tsmaskin.no. Følg gjerne med på vår Instagram-konto e39lyngdal og vår Snapchat-konto: E39lyngdal for å bli kjent med fag og folk, fremdrift og milepæler på prosjektet vårt.Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading