Joint Venture Implenia Stangeland er et arbeidsfellesskap mellom Implenia Norge og Stangeland Maskin, etablert for å bygge E39 Lyngdal Øst – Lyngdal Vest for Nye Veier.

Begge selskapene er ledende på sine kjerneområder, og ved å slå seg sammen har de både evne, ressurser og vilje til å bygge komplekse infrastrukturprosjekter.

Sammen har de løst tøffe oppgaver med suksess tidligere. I 2019 stod Eiganestunnelen ferdig. Ved overleveringen var det Norges største veiprosjekt, med en verdi på 2 mrd.

Nå er Joint Venture Implenia Stangeland valgt av byggherre Nye Veier til å bygge E39 Lyngdal Øst – Lyngdal Vest.

Implenia: Et ledende multinasjonalt integrert bygg- og eiendomsselskap

Implenia utvikler og bygger boliger, næringsbygg og infrastruktur for fremtidige generasjoner i Sveits og Tyskland. Selskapet planlegger og utfører også komplekse tunnel- og infrastrukturprosjekter i Norge, Sverige, Østerrike og Frankrike.

Konsernet har et omfattende tilbud og bred spesialistkompetanse som gjør det mulig å realisere komplekse prosjekter i stor skala og levere kundefokusert brukerstøtte gjennom hele bygningens eller strukturens livssyklus. Konsernet vektlegger kundenes behov, innovasjon og arbeidet med å finne en bærekraftig balanse mellom kommersiell suksess og sosialt og miljømessig ansvar.

Implenia Norge har 430 ansatte og omsetter for 1,9 mrd. 

https://implenia.com/no-no/

Stangeland Maskin: Stangeland Maskin er Norges største privateeide grunnentreprenør

Stangeland Maskin har hovedkontor på Sola i Rogaland. Entreprenørselskapet omsetter for 1.6 mrd og har 650 medarbeidere.

Stangeland ble etablert i 1959. Siden den gang har selskapet vært i stadig utvikling og holdt følge med endringene i samfunnet. Visjonen er å være en ledende aktør innenfor sin bransje.

https://www.tsmaskin.no/