Prosjekt: Lyngdal øst – Lyngdal vest

Det skal bygges totalt 9,25 km vei, inkludert 2,5 km vei i dagen, tunneler og bruer. Det skal også etableres 2 rundkjøringer, innfartsparkering, kollektivtilbud og gang-sykkeltilførsel langs tilførselsveiene.

Oppstart: 1. oktober 2021
Ferdigstillelse: 2025
Kontraktsverdi: 2,9 mrd

Rossåstunnelen
Kålåstunnelen

Kvellandbru
Hårikstadbrua
Tømmervikbrua
Kvellandsbrua
Raunesteinsbrua
Mølleveibrua
Røyskårbrua

Herdalskrysset
Røyskårkrysset

Les gjerne vår publikumsbrosjyre ved å klikke her