Lyngdal øst – Lyngdal vest

Det skal bygges totalt 9,25 km vei, som består av 2,5 km vei i dagen, tunneler og bruer. Det skal også etableres 2 rundkjøringer, innfartsparkering, kollektivtilbud og gang-sykkeltilførsel langs tilførselsveiene.

Oppstart: 1. oktober 2021
Ferdigstillelse: Sommeren 2025
Kontraktsverdi: 2,9 mrd

Rossåstunnelen
Kålåstunnelen

Kvelland bru
Hårikstad bru
Tømmervik bru
Raunesteinsli bru
Møllevei bru

Herdalskrysset
Røyskårkrysset

Les gjerne vår publikumsbrosjyre ved å klikke her