Stenger neste tirsdag: Under støp av brua over Vintlandsveien, må vi stenge underveis i støpearbeidet og gjennom hele herdeperioden: 18 timer totalt. Her fra montering av
forskaling i februar i år.

18-timers stenging av Vintlandsveien tirsdag 7. mai 2024

Tirsdag 7. mai 2024 stenger Vintlandsveien i 18 timer, under støp av Hårikstad bru over veien. Stengingen starter klokken 08:00 om morgenen.

Av Rita Tvede Bartolomei

Stengingen vil skje på samme måte som ved siste 18-timers stenging: Fra klokken 08:00 om morgenen tirsdag 7. mai, og frem til klokken 02:00 på natta onsdag 8. mai.

Omkjøringsvei som kan benyttes, er Grøvanbakken, som nå er åpen for vår-, sommer- og høstsesongen. Dette er 4. stengingen av totalt 6 stenginger (hver stenging blir på 18 timer) mellom mars og juni i år.

NB.: Veien stenges for allmenn trafikk (vanlige kjøretøy, syklister og fotgjengere). Under støp tillater lovverket passering av ambulanse, brannvesen og politi under utrykning, samt helt nødvendig anleggstrafikk.

Har du spørsmål?

Kontakt entreprenørenes samfunnskontakt Rita Tvede Bartolomei 911 03 929 eller riba@tsmaskin.no. Følg gjerne med på vår Instagram-konto e39lyngdal og vår Snapchat-konto: E39lyngdal for å bli kjent med fag og folk, fremdrift og milepæler på prosjektet vårt.Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading