18-timers stenging av Vintlandsveien under støp av Hårikstad bru: Mandag 8. juli

Mandag 8. juli stenger Vintlandsveien i 18 timer, fra og med klokken 08:00 om morgenen. Dette er nest siste stengning som må gjennomføres.

Av Rita Tvede Bartolomei

Stengingene skjer på grunn av støp av brua over offentlig vei, og er et lovpålagt sikkerhetstiltak.

Det blir også én stenging til av denne veien i løpet av uke 29, men vi kommer tilbake med informasjon om denne siste stengningen (også denne vil starte klokken 08:00 om morgenen og vare i 18 timer).

Vi legger ut info om hver stenging av Vintlandsveien på våre nettsider, fordi stenging av kommunale veier som denne veien, ikke blir registrert hos veitrafikksentralen (175).

Har du spørsmål om stengingene?

Kontakt plassjef for Hårikstad bru: Maciej Nagucki på 468 10 237 – maciej.nagucki@implenia.com Eller ring vår vakttelefon på 407 07 888. Samfunnskontakt Rita Tvede Bartolomei har ferie mellom uke 28 og frem til uke 31.Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading