Vatlandsveien
Vatlandsveien utvides nå for å gi bedre flyt i trafikken og bedre sikkerhet. Her fra utlegging av masser onsdag morgen.

Utvidelsen av Vatlandsveien er i gang

Arbeidet startet denne mandagen. I løpet av onsdag eller torsdag neste uke vil det legges ut asfalt på veien.

– Akkurat nå holder vi på med å legge ut steinmasser. Allerede på onsdag eller torsdag i neste uke, skal det legges asfalt. Altså onsdag 28. eller torsdag 29. september, forteller Rich Solberg fra Stangeland. Han er driftsingeniør for grunnarbeider på veiprosjektet.

Utvidelsen av de første 140 meterne av Vatlandsveien opp fra E39, gjøres for å gi bedre trafikksikkerhet og flyt. Veien vil snart få mer trafikk på grunn av betongarbeid på bru og ved tunnel.

Vatlandsveien

NB.: Vatlandsveien vil holdes åpen under hele arbeidsperioden. Det meste av arbeidet vil være ferdig i løpet av rundt 2 uker. Kun gravemaskin, asfaltmaskin og lastebiler skal brukes, så det vil derfor ikke bli spesielt mye støy fra arbeidet.

Rich Solberg, driftsingeniør for grunnarbeider.


Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading