8% lærlinger på E39 Lyngdalutbyggingen, behov for oppdimensjonering av vg2 anleggsteknikk

Gigantutbyggingen som nå pågår mellom Herdal og Røyskår skal være en god lærlingsarena for fremtidige fagarbeidere. Hele 8% av timene skal utføres av lærlinger.

Både Stangeland Maskin og Implenia Norge har erfaring, infrastruktur og kompetanse til å lære opp fremtidens anleggsarbeidere, og anleggsbransjen er faktisk Norgesmestre i antall lærlinger.

Det er bare en stor «hump» i veien: tilgang til ungdommer!

Sam Eyde videregåendeskole i Arendal har både lærerressurser og utstyr til å utvide med hele 2 klasser. For bransjen innebærer økningen 30 nye fagarbeidere.

Landslinjen ved Øksnevad Videregåendeskole som ligger i Klepp Kommune, Rogaland tilbyr 60 studieplasser til anleggsteknikk, samt 15 plasser til anleggsmaskinmekaniker. Utav de 60 anleggsteknikk plassene, er det mulig å ta flere fagbrev, som for eksempel vei- og anleggsfaget, maskinfører, fjell- og bergverksfaget, asfaltfaget, rørleggerfaget, banemontørfaget, brønn- og borefag, veidrift- og veivedlikeholdsfaget. Mulighetene er mange!

Dette er linja som Stangeland Maskin tradisjonelt rekrutterer fra, og første elevinntaket for 2021/2022 kullet krevde et karaktersnitt på 4,2. Snittet er knyttet opp mot tradisjonell markedsøkonomi, altså tilbud og etterspørsel. 110 søkere på 60 studieplasser driver karakterpresset oppover.

Bygg- og anleggsbransjen har stort behov for fagarbeidere, og mulighetene er mange.

Implenia Norge er en riksentreprenør, og tar på seg oppdrag over hele landet. Det innebærer følgelig at de også rekrutterer lærlinger fra alle landets skoler.

De er tilknyttet Opplærlingskontoret for anleggs- og bergfagene, og er synlige overfor elever som for eksempel Byremo Videregående skole og Sam Eyde, som begge ligger i Agder.

Sammen med OKAB og flere andre riksdekkende entreprenører, fikk bransjen anledning til å møte Agder Fylkeskommune for å gi innspill til kommende behov for oppdimensjoner av flere skoleplasser innen bygg- og anleggsfagene.

Agder fylkekommune er opptatt av dialog med næringslivet, og er lyttende og interessert i møte med noen av de største entreprenørene i landet.

– Skoleplassene i Agder er dimensjonert for agder-entreprenørene, men nå som de store riksdekkende entreprenørene også rekrutterer fra agderskolene, vil dette medføre økt behov for flere lærlinger, sier opplæringskonsulent i OKAB Agder, Ivar Helge Andersen.

Peder Sødal, ansvarlig for lærlingene i Implenia Norge sammen med opplærlingsansvarlig i OKAB, Ivar Helge Andersen.

Stangeland Maskin har årlig 40-45 lærlinger innen ulike fag, og Implenia har 15-20 lærlinger til enhver tid.

Agder fylkeskommune er positive, og rådgiver for fag- og yrkesopplæring Trond Reinhardtsen vil med stor sannsynlighet anbefale en oppdimensjonering.

– Det er politikerne som til slutt bestemmer. Men når en samlet bransje gir så tydelige signaler vil det være mye lettere for fagopplæringen å anbefale en økning hvis vi får nok søkere.

Ledelse og lærere på Sam Eyde er klar:

– Vi har lærerressurser og utstyr til å øke opp med to klasser, altså 30 elever allerede fra høsten, så det står ikke på oss, sier rektor ved Sam Eyde videregående skole, Nils Inge Røyna.

Rektor ved Sam Eyde videregående skole, Nils Inge Øyna hevder å ha både lærerressurser og utstyr til å oppdimensjonere med 30 studieplasser. Rådgiver innen fag- og yrkesopplæring i Agder fylkekommune, Trond Reinhardtsen syns det var positivt å få en dialog med en samlet bransje.

Ander entreprenører som deltok i møtet var: AF Gruppen, NRC Group, Risa, Hæhre entreprenør og TT Anlegg.Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading