Amalie Bråtlund bor tett på anleggslinja, og hadde behov for mer informasjon om hva som foregår når det bygges ny E39 tett på nabolaget hennes.

Å forstå gir trygghet og ro

Det 9,7 kilometer lange lange veistrekket som nå bygges mellom Herdal og Røyskår, består av to tunneler. Kålåstunnelen blir cirka. 2,7 kilometer lang og skal drives via påhugg fra Vatlandsdalen.

Rossåstunnelen med sine 3,4 kilometer skal drives både fra Herdal og via et 200 meter langt tverrslag på Foss. Arbeidet med å klargjøre påhuggene pågår for fullt, og i pukkverket til Foss pukkverk på Foss, bygges det anleggsvei opp mot tverrslaget.

Bildet er tatt 14. desember og viser starten på anleggsveien som bygges opp mot tversslaget. I bakgrunnen er riggområdet som vi leier av Foss pukk.

Amalie Bråtlund (11 år) bor på Foss, og er nabo på rigg- og anleggsområdet vårt tilknyttet Foss pukkverk. Familiens bolig ligger ca 700 meter i luftlinje fra anleggsområdet, og hun hører godt anleggsaktiviteten.

– Jeg er hjemme alene etter skoletid, og jeg syns det er litt skummelt når det sprenges, forteller hun.

I følge psykolog Karl Tore Øvergård er det menneskelig og normalt å være skeptisk og kjenne på redsel. Disse følelsene kan komme av at noe er uoversiktlig, eller ikke har kunnskap om.

For å gi Amalie mer informasjon og innsikt om hva som foregår, ble hun invitert med ut i anleggslinja for en omvisning både på Foss og i Herdal.

– Jeg fikk lukte og kjenne på dynamitt, i tillegg forstår jeg bedre hva som gjør at det blir lyder. Jeg var tett på boreriggene som lager klar hullene som dynamitten skal ned i, og jeg fikk se hva som skjer med steinen etter at fjellet er sprengt, forteller hun.

Bergsprenger Hans Jacob Nygaard forklarer Amalie hva som skjer i forkant og under en salve. Her lukter hun på dynamitt.

Etter endt besøk, meldte hun seg på gratis sms-varsling, slik at hun kan få melding i forkant av neste salve som blir detonert.

– Jeg kan også gå inn på nettsiden, og se når det skal sprenges neste gang, sier hun fornøyd.

Du kan gå inn på nabovarsling.no og melde deg på varsling om sprengning. Her kan du også se gjennomførte og planlagte salver.Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading