Arbeidet med Grøvan bru er i gang

Dagens Grøvan bru skal utbedres ved at eksisterende brudekke og dragere erstattes med nytt dekke og nye dragere. Fundamentene som står på øst- og vestsiden av brua i dag vil bli gjenbrukt til den nye brua, mens pilaren under brua skal fjernes. 

Segmenter av betong sages, og skal løftes av ved hjelp av mobilkran. Etter at dekket er fjernet, skal midtpilaren som er støpt i Lygna løses ved hjelp av wiresag.

Pilaren under brua må sages i biter før den løftes vekk, og da vil det nødvendigvis bli en del betongstøv. Det må også brukes vann for å kjøle ned utstyret, og betongstøvet blir da til slam. Leder for ytre miljø, Nina Kristin Nilsen, forteller at arbeidet er godkjent av Statsforvalteren i Agder. Hun sier betongstøvet i seg selv ikke inneholder miljøskadelige stoffer, men at partikkelspredning er uheldig uansett og at de vil iverksette tiltak for å få samlet opp så mye støv og slam som mulig.

Under brua er hengt opp ei presenning i et rammeverk. Denne samler opp løse partikler, og leder slam over i slangen og ned til IBC-tanken som er plassert på land.

– Vi er opptatt av å bygge ny E39 så skånsomt det lar seg gjøre. Når vi fjerner pilaren under Grøvan bru er det vanskelig å forhindre at noe slam havner i Lygna, men vi vil gjøre det kan for å minimere påvirkningen. Arbeidet starter opp denne uken og vil pågå rundt to måneder, avslutter ytre miljø-lederen.

Det er adkomst til bade- og fiskeplassen, men med noe redusert parkeringsplasser.
Det er montert byggegjerder på deler av rasteplassen. Her vil også komme mobilkran som skal heise betongsegmentene på land.
Denne midtpilaren skal sages bort ved hjelp av wiresag.


Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading