Asfaltarbeid ved Flekkefjordveien (E39) langs Røyskårvannet

Asfaltarbeid på E39 Flekkefjordveien ved Røyskårvannet skjer i første uka av juni (uke 23). Trafikken ledes gjennom området i ett kjørefelt av gangen, ved hjelp av manuell dirigering og ledebil.

Av Rita Tvede Bartolomei

– Fartsgrensen senkes fra 70 km/t til 30 km/t. I perioder blir det derfor være ventetid fra noen minutter og opptil 15 minutter, sier prosjektingeniør i TT Anlegg, Benjamin Flataker.

Asfaltering skjer i forbindelse med utbygging av ny E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest (ferdig sommeren 2025). I dette området skal det etableres nytt T-kryss og tilførselsvei fra eksisterende E39 til den nye motorveien.

Mindre endringer vil kunne oppstå under asfalteringen, og vi råder derfor trafikanter til å holde seg oppdatert gjennom de offentlige veitrafikkmeldingene til Statens vegvesen (175.no).

Har du spørsmål?

Ring 91103929 eller send e-post riba@tsmaskin.no til entreprenørenes samfunnskontakt Rita Tvede Bartolomei. Følg også med på våre egne informasjonskanaler som er vår nettside, Instagram og Snapchat.Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading