Beskyttelse av Romsdalsbekken

Det foregår mye skoging i Vatlandsdalen, og det er iverksatt flere tiltak for å beskytte bekkene mot avrenning og unødig påkjenning. I tillegg til sedmenteringsbasseng og avskjærende grøfter, er det lagt ned en trase av tømmerstokker og gummimatter. Dette kom som et resultat av risikovurdering av kjøring med hogstmaskiner over og nær bekken. Tømmeret og gummimattene beskytter bekken når tunge anleggsmaskiner belter over bekken.

Bildet er tatt fra påhugg til Kålåstunnelen vest, retning mot Pitstop. Ut av tunnelen vil Hårikstadbru bygges over Vintlandsveien og inn i Vatlandsdalen. Ved den oransje Hitachi-maskinen, ca midt i bildet går Romsdalsbekken. Det er her det er lagt tømmerstokker og gummimatter for å beskytte bekken.
For å beskytte Romsdalsbekken legges det ned tømmerstokker og gummimatter slik at hogsmaskinen kan kjøre over.


Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading