Avtalen på skogsarbeid er i boks, og Per Svendsen og Lloyd Vaule forsegler avtalen.

Fokus på bærekraftig skoging i E39-prosjektet

Skogbruksselskapet Lloyd Vaule i Vikeså i Bjerkreim kommune har fått oppdraget med å skoge i forbindelse med arbeidet med E39 Lyngdal øst – Lyngdal Vest. Oppdragsgiver er Stangeland maskin, og kontrakten har en verdi på ca. 3 millioner kroner.

I forbindelse med anleggsarbeidet i Lyngdal, vil det være behov for å rydde skog. Den skal sendes til norske sagbruk for bearbeiding. Arbeidet vil blant annet foregå ved hjelp av en stor hogstmaskin. – Halvparten av arbeidet utføres manuelt, sier Lloyd Vaule og forteller at de er tjue ansatte i virksomheten som har en årlig omsetning på 24 millioner kroner.

Det er en John Deere 1270E skogsmaskin som blir bruk i Lyngdal. Vaule har to av denne typen, og venter leveranse på en ny, større til våren.

Vaule er en stor aktør innen skogsarbeid. All tømmer virksomheten tar ut av norske skogsområder, er såkalt PEFC-sertifisert. Det innebærer en langsiktig, bærekraftig tilnærming til trevirket.

– Prosjektet skal sertifiseres i henhold til Ceequal, en internasjonal bærekraftstandard. Lloyd og hans mannskap vil bidra positivt inn miljøprosjektet, sier Per Svendsen, anleggsleder i Stangeland maskin.

Halvparten av arbeidet utføres manuelt.
Motorsagkjedet krever vedlikehold, det order fagarbeider Kristian Voll som et stort smil.
Her er mye erfaring, og skogsmaskinene håndterer Marius Omlid med stor ro.
Her er Vaule i gang med skoging på Vatland som er vestsiden av traseen. Vaule er først på plass, og skal være i forkant av annen aktivitet.


Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading