Første fagbrev tatt på Nye Veiers E39-utbygging i Lyngdal

Satsningen på lærlinger er stor, og ifølge MEF-direktør Julie Brodtkorb tas det årlig i overkant av 5000 fag- og svenneprøver innenfor bygg- og anleggsteknikk inkludert ventilasjon, kulde og energi (VKE-fagene).

Det statlige utbyggingsselskapet Nye Veier har ved kunngjøring av sine konkurranser satt krav til minste andel lærlinger med 7% av anleggsarbeiderne, og dermed et godt bidrag til at deres anleggsplasser er gode opplærlingsarenaer for fremtidens anleggsarbeider. Dette er i tillegg til kravet om å oppnå 50% faglærte.

– Samfunnsansvaret står sentralt i vår virksomhet, og vi har som mål at alle lærlingene på våre anlegg skal føle seg trygg og ivaretatt, samtidig som de har en god faglig utvikling, sier Harald J. Solvik, prosjektsjef for Nye Veiers utbygging i Lyngdal. Rekruttering av lærlinger som oppnår fagbrev er også et godt og konkret bidrag til å oppnå kravet om 50% faglærte.

Fra venstre prosjektsjef Adler Enoksen i Joint Venture Implenia Stangeland, Jan Kristensen, ordfører i Lyngdal kommune, og prosjektsjef i Nye Veier, Harald J. Solvik.


Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE) står for landets viktigste fastlandsnæring med mer enn 380.000 ansatte. I tillegg varsler bransjen om behovet for 7000 nye fagarbeidere.

Også Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) fremmer viktigheten av rekruttering, og direktør for næringspolitikk og kommunikasjon skriver i et innlegg til Byggeindustrien:

– Vi er en avgjørende del av klimaløsningen og ber stadig om gode krav slik at vi kan levere utslippskutt. Men uten tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft får vi heller ikke en grønn omstilling tuftet på lønnsomhet og effektivitet hos bedriftene, sier Christine Holtan Bøgh.

Det er Joint Venture Implenia Stangeland som bygger den 9,7 km lange veistrekningen, som har økt innsatsenve då øke lærlingandelen til 8%. Veien skal stå ferdig sommeren 2025, og vil på det meste ha 250-300 personer engasjer i prosjektet.

– Når alle fagene er i aktivitet, kommer det til å være lærlinger i fag som fjell- og bergverk, maskinfører, betongfaget, vei- og anleggsfaget, anleggsmaskinreparatør, sier prosjektsjef for Implenia Stangeland, Adler Enoksen. Implenia har ansvar for tunnel- og betongkonstruksjoner, mens Stangeland har ansvar for alt arbeid i dagen. Som underentreprenør for Stangeland, er det den solide mandalsbaserte TT Anlegg som er tildelt arbeidet helt vest av etappen, på Røyskår.

– Vi er fornøyd og stolt av at det første fagbrevet nå er tatt, og det er en glede at det også er en lokal ungdom, stråler Adler.

Det er lærlingen Gunnstein Reiersdal som nå kan skilte seg med tittelen fagarbeider, og smykke seg med fagbrev som maskinfører. Thomas Bentsen har vært mentor for Gunnstein i hele opplæringsperioden, og sier følgende:
– Gunnstein er en lun type som er flink og står på. Han er alltid positiv, pliktoppfyllende og en fantastisk person. Det siste året har han kjørt doser mer eller mindre fast, og da var det naturlig at han også tok fagbrevet på doser, roser mentoren den unge fagmannen. Gunnstein syns selv det er helt topp å få på plass fagbrevet.

Gunnstein Reiersdal er første lærling som tar fagbrev på Nye Veierutbyggingen i Lyngdal. Fagbrevet tok han med doser.

– Dagene går i valsing og dosing, og her i Lyngdal er helt topp. Det var godt å få gjennomført fagprøven, sier Gunnstein som har vært på E39-Lyngdal prosjektet siden slutten av februar.Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading