Godt oppmøte på næringstreffet

Lyngdal øst-Lyngdal vest: Lister Nyskapning gjennomførte sitt årlige møte, hvor næringslivet i Listerregionen møtte politisk ledelse i de sju kommunene som utgjør Lister. Til møtet i Lyngdal ble Nye Veier invitert for å fortelle om planene for utbygging av ny, trafikksikker E39 fra Kristiansand til Ålgård. Prosjektsjef Harald Jonny Solvik orienterte om prosjektene, og pekte på blant annet verdiskapning i anleggsfase og potensial for synergier når regioner knyttes sammen til felles bo og arbeidsmarkeder.

Næringstreffet ble avholdt på Rosfjord Strandhotell, og det var 75 deltakere tilstede.

Både politikere og næringsdrivende møtte opp på næringstreffet. Foto: Nye Veier

Arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland var også invitert til Listertinget. Sigmund Lundevik informerer de oppmøtte om hvem Implenia og Stangeland er, samt hva som faktisk skal bygges.

Sigmund Lundevik er assisterende prosjektleder for arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland.


Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading