Grøvan bru stenges i perioden 9. mai – 2. juli

Lyngdal kommune har bestilt ny bru over Lygna på Grøvan, og i den anledning vil adkomsten til Grøvan over Lygna stenges i 7 uker mens arbeidet pågår.

Vi skal gjenbruke landkarene på både vestsiden og østsiden av elva, mens midtpilaren sages bort. Det vil bli montert nytt rekkverk.

Arbeidet vil foregå med anleggsmaskiner fra land.

Det vil også bli utført skogsarbeid i området. Det arbeidet starter så snart det er hensiktsmessig med resten av drifta.

Publikum vil ha adkomst til miljøstasjonen og fiske- og badeplass i hele anleggsperioden.