Her kommer hovedriggen for Nye Veier-prosjektet

Arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland er i full aktivitet med Nye Veier-prosjektet ny, trafikksikker E39 fra Herdal til Røyskår i Lyngdal, Agder. Hovedadministrasjonsriggen til arbeidsfellesskapet blir godt synlig med sin beliggenhet like inntil eksisterende E39 i Herdal.

Til venstre ser går dagens E39, mens helt til høyre i bildet ser du anleggsarbeid hvor ny E39-trase nå bygges.

Det er Drammensfirmaet Adapteo som er tildelt oppdraget med å levere den 100 meter lange riggen på to etasjer.

– Adapteo jobber etter seks av FNs bærekraftmål innen utdanning, motstandsdyktig infrastruktur, holdbar ressursutnyttelse til å bekjempe miljøforandring. Det er i henhold til våre krav innen seriøsitet og bærekraft, og vi ser frem til å flytte inn i det moderne modulbygget, sier innkjøpsleder Bogna Aadnevik.

Bygningene er konstruert for å gi et best mulig inneklima, i tillegg til bærekraftig produksjon og løsninger med lavt energinivå med god isolasjon, lufttette vindu og dører, samt bruk av varmepumper og led-belysning.

– Det passer godt med Nye Veier som byggherre sine ambisjoner, sier Nils Bernt Rinde senior kommunikasjonsrådgiver i det statlige veiutbyggingsselskapet.

–Det er en anerkjennelse for oss å bli valgt som leverandør til et prosjekt som har høye krav til seriøsitet og kvalitet, sier Marius Hasle som er salg og prosjektutvikler i Adapteo.

Illustrasjon av den 100 meter lange hovedriggen i Herdal

Det er arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland som sammen med byggherre Nye Veier, Sweco og andre tilknyttet prosjektet skal har kontorplass i Herdal.

Adrian Morsund anleggsleder for tunnel sammen med prosjektsjef Adler Enoksen. Det er arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland som sammen med byggherre Nye Veier og Sweco som skal ha kontorplasser i Herdal.

Kantine og boligrigg nært sentrum

Vestlandsbaserte Stord Innkvartering er valgt som leverandør av kantine- og boligrigger, som skal etableres på Steintomta, like inntil fylkesvei 43 nært Lyngdal sentrum.

Bygningsmassene som nå kommer på Steintomta består av seks enheter og vil består av 184 moduler for overnatting, kantinefasiliteter og treningsrom.

– Riggene er helt nye og skal være den mest moderne og bærekraftige anlegget som er levert til nå av Stord Innkvartering. Lydisoleringen, gode senger, samt varmekabler i badegulv gir økt trivsel og bokvalitet for arbeiderene, og er uten tvil et viktig bidrag for å opprettholde trivsel og produktivitet i prosjektet, sier Bogna Aadnevik.

Illustrasjon av boligriggene som skal monteres på Steintomta, like inntil fylkesvei 43 nært Lyngdal sentrum.

Bygningsmassen består av totalt seks enheter som sammen rommer 184 moduler for overnatting, forpleining og treningslokaler.

TT Anlegg er godt i gang med planering og grunnarbeid av boligrigg-tomta.

– Vi er stolt av å bli valgt som leverandør av rigger til prosjekt E39 Lyngdal. Implenia er en viktig kunde for oss, som vi har samarbeidet med i mange år. Vi syns det er spennende å bli utfordret på bærekraftig utvikling. For første gang vil vi levere et prosjekt der all transport av moduler vil foregå med klimanøytralt drivstoff, noe som er et av våre tiltak for å bidra til prosjektets bærekraftsmål, sier Endre Sørstrømmen, Managing Director i Stord Innkvartering. Arbeidet med å montere både bolig- og kontorriggene starter allerede uke 48, og skal være innflytningsklar på nyåret.Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading