Hvor langt er dere kommet med tunnelene?

En uavhengig undersøkelse viser at 91 % av lokalbefolkningen kjenner til prosjektet, og 86% av de spurte er positive til veibyggingen. Det er lett å gjenkjenne oss i arbeidsuniformene våre og profilerte biler. Det er utrolig hyggelig å slå av en prat, og et av spørsmålene som oftest dukker opp er:

Hvor langt er dere kommet med tunnelene?

Her er en oversikt over den 9,7 km lange veien.

Kålåstunnelen er 2,7 km og Rossåstunnelen er 3,4 km

Tunnelen som går fra Herdal i øst til Kvelland/Foss i vest heter Rossåstunnelen og blir 3,4 km lang. Rossåstunnelen drives fra to retninger, fra Herdal og fra Kvelland/Foss. For å komme i gang med tunneldrivingen fra Foss til Herdal, har vi laget en tverrslagstunnel på 225 meter.

Her ser du hele Rossåstunnelen på 3,4 km inkludert 200 meter tverrslag på Foss.
Nå skal vi drive tunnel fra Foss og ut mot Kvellandbru/Lygna parallelt som vi driver mot Herdal. Det er drevet ca 60 meter mot Kvellandbru/Lygna. Det er drevet ca 40 meter i retning Herdal.

I Herdal er det drevet 120/170 meter med tunnel vestover mot Kvellandbru/Foss.

Fra Røyskår driver vi Kålåstunnelen i retning Kvellandbru/Lygna. Denne tunnelen er 2,7 km lang og vi har drevet ca 400 mteter med tunnel.


Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading