Hvorfor er HMS så viktig på anleggsplassen?

Bygge- og anleggsbransjen er blant næringene i Norge med flest ulykker. Menn og yngre personer tronet høyest på ulykkesstatistikken til Arbeidstilsynet i 2020. Leder for HMS i arbeidsfellesskapet mellom Implenia og Stangeland, Lauritz Helledal Griegel, forteller at bransjen aldri kan bli «for flinke» på HMS.

Av Rita Tvede Bartolomei

– Bygge- og anleggsbransjen er risikopreget og overpresentert på ulykkesstatistikken. Systematisk HMS-arbeid er viktig for å forbedre seg hele tiden. HMS, som er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet, må rett og slett være i bakhodet til alle – konstant, sier Helledal Griegel.

Rapportering gir et tryggere arbeidsmiljø

HMS-LEDER PÅ PROSJEKTET: Lauritz Helledal Griegel.

HMS er del av den nødvendige og viktige internkontrollen i en bedrift. Det er her rapport om uønsket hendelse (RUH) kommer inn i bildet. Det er et verktøy for å få bedre HMS på en anleggsarbeidsplass.

– Om man ikke kjenner til begrepet, så kan det kanskje høres negativt ladet ut. Men RUH er et viktig verktøy for å skape bevissthet og følge opp forhold på byggeplassen. Når en uønsket hendelse rapporteres inn i arbeidsfellesskapets systemer, anonymiseres personer involvertt, sier Lauritz Helledal Griegel.

Kort forklart så er en uønsket hendelse alt som kan gå utover helse, miljø og sikkerhet: Både små hendelser og større, alvorligere hendelser. Slik som slangebrudd på en anleggsmaskin, å ikke bruke vernebriller, eller en personskade.

– Målet med RUH er å ha færre potensielt farlige uønskede hendelser som kan skade mennesker, miljø og materiell. Vi henger ikke ut enkeltpersoner, men jobber sammen for å lære og bli bedre, sier han.

HMS-lederen forteller at jo høyere RUH-rapportering, jo høyere presterer man på HMS.

– Dette er fordi en sunn og god rapporteringskultur skaper bevissthet på anlegget om helse, miljø og sikkerhet. Det er ikke et «straffesystem», sier han.

MÅ MINIMERE RISIKO: Fra anleggsplassen på Foss i Lyngdal. Anleggsbransjen er ulykkesutsatt, men HMS-arbeidet skal forebygge ulykker og skader. Foto: Gunnar Skogesal.

Fall skjer oftest

«Bygge- og anleggsvirksomhet er en av de mest ulykkesutsatte næringene i det norske arbeidslivet, både med tanke på arbeidsskadedødsfall og arbeidsskader», skriver Arbeidstilsynet i sin rapport «Helseproblemer og ulykker i bygg og anlegg» fra 2021.

2498 arbeidsskader i næringen ble registrert i 2020. Det tilsvarer 9,3 arbeidsskader per 1000 ansatte, men er det laveste tallet registrert siden 2014 – etter flere år med stabile tall. Hyppigheten av skader er to til tre ganger høyere for menn enn for kvinner, og 96 prosent av skadetilfellene gjelder menn. Flere skader skjer også blant de yngste menneskene. viser Arbeidstilsynets statistikk.

I 2020 var fall den hyppigste ulykkestypen, med om lag 550 registrerte tilfeller. Deretter følger ulykkestypene støt (eller treff av gjenstand) stukket eller kuttet av skarp/spiss gjenstand og elektrisk spenning.


Vil du vite mer om hva Arbeidstilsynet skriver om HMS?

Klikk deg inn her.


Alle foto fra anlegget i denne artikkelen, er tatt på Foss, av senior HMS-KS-koordinator Gunnar Skogesal i Stangeland. Fotografiene er tatt under HMS-arbeidet ute i felt.Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading