I full gang med å drive tunnelene i Lyngdal

Siden oktober har det vært aktivitet på Nye Veier-prosjektet i Lyngdal, hvor Joint Venture Implenia Stangeland frem mot 2025 bygger firefelts motorvei mellom Herdal og Røyskår. 29. mars 2022 ble det avholdt en markering for oppstart av tunneldriften sammen med ordfører Jan Kristensen i Lyngdal kommune og andre sentrale personer fra administrasjonen til Herdal.

Adler Enoksen (prosjektleder JV Implenia Stangeland), Jan Kristensen (ordfører i Lyngdal kommune) og Harald J. Solvik (Nye Veier) foran Rossåstunnelen som nå er 28 meter lang i østgående løp og 72 meter lang i vestgående løp.

– En gledens dag, stråler prosjektsjef Harald J. Solvik på vegne av byggherren under markeringen.

Det var en fornøyd ordfører Jan Kristensen som fikk æren av å detonere markeringssalven i Herdal. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune.

Landskapet formes, og forbipasserende ser nå konturen av den nye motorveien i Herdal, øst for Lyngdal. Den 9,7 km lange etappen består blant annet av sju brukonstruksjoner og to tunneler. Tunnelmassene brukes internt i linja for å bygge opp strukturen i dagsonen.

Foran Rossåstunnelen øst: Eldbjørg Nilsen (JV Implenia Stangeland), Johnny Kristoffersen (JV Implenia Stangeland), Nina Kristin Nilsen (JV Implenia Stangeland), Zvezdana Malbasa (Lyngdal kommune), Giulia Chinellato ((JV Implenia Stangeland), Steinar Litland (Lyngdal kommune), Per-Steinar Karlsen (Nye Veier), Knut Thoresen (JV Implenia Stangeland), Jóhann Örn Friðsteinsson (Verkis), Chris Øseth (JV Implenia Stangeland), Berger Johannessen (JV Implenia Stangeland), Kjell Haugen (JV Implenia Stangeland), Håkon Nordgård (Nye Veier), Harald J, Solvik (Nye Veier), Adler Enoksen (JV Implenia Stangeland), Tom Inge Andersen (Nye Veier), Adrian Morsund (JV Implenia Stangeland), Jan Kristensen (Lyngdal kommune), Petter Røberg (JV Implenia Stangeland), Håkon Skarberg (JV Implenia Stangeland), Ottar Bech (JV Implenia Stangeland), Jan Christian Haga (JV Implenia Stangeland) og Tove Ree (JV Implenia Stangeland)

– Å få en god start betyr mye for videre fremdrift, og det er gledelig og se positivt engasjementet både fra kommunen og lokalbefolkningen, sier Solvik. Det å få markere oppstart av tunneldriften gir oss en mulighet til å vise fremdriften i anlegget.

Stolte og dyktige tunneldrivere. Fra venstre: Jan Christian Haga, Ottar Beck, Petter Røberg, Johnny Kristoffersen og Chris Øseth.

I skrivende stund er det skutt 309 salver, herav 116 salver i tunnel. Det var på Røyskår den første salven ble detonert i midten av februar, og det er drevet 170 meter med tunnel av den totalt 2700 meter lange Kålåstunnelen.

– Estimert gjennomslag er sen høst 2023, sier Adler Enoksen, prosjektleder for Implenia Stangeland. Kålåstunnelen drives fra Røyskår til Kvelland, mens den 3400 meter lange Rossåstunnelen drives i begge retninger, fra Foss og Herdal. Forventet gjennomslag for den lengste tunnelen er sommeren 2023. Det betyr at det er tre tunnelrigger og 12 drivelag tilknyttet prosjektet. Totalt er det nå 170 personer i aktivitet, inkludert lokale underleverandører som TT Anlegg og Lindland Maskin.Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading