Informasjonsmøte om periodevis stengning av fylkesvei 43 i Lyngdal

Under støp av Kvelland bru, vil arbeidet i en periode pågå over offentlig vei. Onsdag 26. april klokken 18:00 til 19:00 inviterer vi til informasjonsmøte i Herdal.

Av Rita Tvede Bartolomei

Møtet holdes inne i vår kontorrigg i Herdal, som ligger langs nåværende E39 i Mølleveien 2. Her er det enkelt å finne parkeringsplasser.

Under møtet vil våre folk fra totalentreprenørene Implenia og Stangeland, fortelle hvorfor fylkesveien (FV43) i perioder må stenge, når det er forventet at vi stenger og opplyse om hva som er ulike omkjøringsveier for vanlige kjøretøy og tunge kjøretøy. Myndighetene krever stengning av vei for alminnelig ferdsel, når brustøp pågår over offentlig vei. Det gjøres kun av sikkerhetshensyn til trafikanter.

Annonse (se nederst på siden) publiseres i papirutgavene av Lister24 og Lyngdals Avis, torsdag 20. april, og på nett i uka frem mot infomøtet. For pressehenvendelser ber vi avisene kontakte Nye Veier. Entreprenørenes samfunnskontakt, Rita Tvede Bartolomei, kan svare på generelle spørsmål om møtet.

Allerede før infomøtet vil vi gjerne tipse om at Statens vegvesen har en egen trafikk-app, der du kan velge ut hvilket område du ønsker vei- og trafikkmeldinger fra. Også under periodevis stengning av FV43 i Lyngdal, vil Statens vegvesen alltid ha oppdatert og nyttig informasjon for deg som ferdes på veien. Da kan du planlegge reisen din enklest mulig. Du kan ringe vegtrafikksentralen når som helst under stengningen: Ring 175.

Er du nysgjerrig på hva som skjer på et E39-anlegg?

Bli mer kjent med våre fag og folk, milepæler og fremdrift, ved å følge vår Instagram-side om veibyggingen fra Herdal og Røyskår. Vår nettside og Snapchat brukes også til oppdateringer om prosjektet, som varer frem til sommeren 2025.Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading