JV IMPLENIA STANGELAND foretrukket leverandør

Arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland har i dag mottatt beskjed om at de er foretrukket leverandør på E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest for Nye Veier.

Arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland har i dag mottatt beskjed om at de er foretrukket leverandør på E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest for Nye Veier.

Traseen er en del av utbyggingen E39 Sørvest mellom Kristiansand og Stavanger, og går mellom Herdal og Røysgård i Lyngdal kommune.

Kontrakten er en totalentreprise med verdi på 2,9 mrd. Det skal bygges ca 10 km firefelts motorvei herav 6,2 km dobbel tunnel, bruer og plankryss. Planlagt byggestart er høsten 2021, og vil pågå frem til sommeren 2025.

Nye Veier gjennomfører kontrakten etter Best Value Procurement (BVP) prinsippet, som gir utførende entreprenører høy grad av påvirkning i henhold til prestasjon- og prosjektmål både i bygge- og driftsperioden.

– Vi er takknemlige for å få lov å være med på et prosjekt som har tydelige krav og forventninger til løsninger og innovasjon, med krav innen bærekraft, redusert klimagassutslipp og fotavtrykk. Det gir oss muligheter og handlingsrom til kreativitet og erfaringsoverføring fra andre prosjekter, sier Audun Aaland, administrerende direktør i Implenia.

Både Stangeland og Implenia har solid erfaring på hver sine områder, men har også erfaring fra tidligere arbeidsfellesskap. Organisasjonen kjenner hverandre, og nøkkelpersoner har samarbeidet tidligere. Trygghet, verdier, kultur og felles forståelse for anleggsvirksomhet er nøkkelord.

– JV Implenia Stangeland bygget i perioden 2014-2019 Eiganestunnelen, som da var Norges største veikontrakt. Det var et vellykket samarbeid, og nå tar vi med oss erfaringene fra Stavanger til Lyngdal, sier Tore Voster, prosjektsjef i Stangeland Maskin.

Tildelingskriteriene som vektes er prestasjonsmål, risikoanalyse, optimalisering, nøkkelpersonell og pris.

– Det har vært spennende å delta i en prosess hvor også de menneskelige ressursene er relevant, sier Voster.

Han gir honnør til Nye Veier for et fremtidsrettet prosjekt, som stimulerer bransjen til å bygge videre på tidligere erfaringer og kreativitet.

Konkretiseringsfasen skal være ferdig til sommerferien, og i løpet av høsten 2021 er mannskap og maskiner mobilisert til Lyngdal.

Sweco Norge er valgt som prosjekterende rådgiver og skal ha ansvar for detaljprosjektering av bruer, konstruksjoner, tunnel og vei.

I grove trekk er det Implenia som har ansvar for bruer og tunnel, mens Stangeland har ansvar for alt av vei.

JV Implenia Stangeland ser frem mot å realisere en ny etappe av en tryggere E39.

– Det har vært en spennende prosess, og vi takknemlig for tillitten vi har fått av Nye Veier, avslutter Aaland.

Du kan lese artikkel fra bygg.no herVil du varsles når nye saker legges ut?

Loading