Nå utvides Vatlandsveien

Mandag 19. september planlegger vi å starte opp arbeidet med å utvide Vatlandsveien. Det gjøres for å gi bedre trafikksikkerhet og flyt. Betongarbeid på bru og ved tunnel gir mer trafikk til anleggsområdet.

Av Rita Tvede Bartolomei

Når på dagen og hvilke dager?

Arbeidstid er planlagt mellom klokken 07:00 og 20:00. I utgangspunktet jobbes det på utvidelsen av veien mandag til og med fredag. Arbeid vil ikke pågå lørdag og søndag, men det vil være økt anleggstrafikk på veien på grunn av arbeid på tunnel og bru.

Hvor lenge varer arbeidet?

Det meste av arbeidet vil være ferdig i løpet av 2 til 3 uker.

Hva skal gjøres?

Vatlandsveien skal nå utvides på de første 140 meterne fra E39, opp til svingen på bakketoppen. Nå har veien 4 meter med asfalt, og skal utvides så den ender opp på 6 meter med asfalt.

Hvorfor utvides veien nå?

Veien utvides for å gi bedre trafikksikkerhet og flyt i trafikken. Da vil man unngå stillestående trafikk og kø på E39. Etter breddeutvidelsen skal flere lastebiler, to i bredden, kunne møtes på den utvidede strekningen.

Det vil i tiden som kommer bli en økning av trafikk til anleggsområdet der det skal bygges ny E39 mellom Lyngdal øst og vest. På grunn av betongarbeid ved ny Hårikstad bru, og ved tunnelene, vil flere betongbiler kjøre på Vatlandsveien.

Hvordan påvirker arbeidet trafikken?

I perioder vil det være nødvendig å vente noen minutter for at gravemaskin eller lastebil skal rekke å flytte på seg, slik at biler kan passere. Men det skal være mulig å slippe forbi hele døgnet. Vi planlegger å utføre jobben slik at det blir minst mulig hinder for trafikken.

Det er kun planlagt å bruke gravemaskin og lastebiler, så vi forventer ikke spesielt støyende aktivitet.

Lurer du på noe mer?

Ta kontakt på vår vakttelefon 407 078 88. Eller ring samfunnskontakt Rita Tvede Bartolomei på 911 039 29.Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading