STENGT VEI I 4 DØGN PÅ NATTA: Fv43 vil stenges på nattestid i fire døgn fra mandag, men holdes åpen på dagtid. Da skal en ståltunnel settes opp.

Fra mandag 7. august blir fylkesvei 43 stengt på natta: I 4 døgn etter hverandre. Veien holdes åpen på dagtid fra klokken 06:00 til 21:00 under stengningen.

Av Rita Tvede Bartolomei

For å beskytte mot mindre gjenstander som kan falle ned under støping av Kvelland bru senere i høst, monteres snart en stålkulvert(tunnel) på fylkesvei 43. Veien stenges fra Grøvan bru til avkjøringen ved pukkverket på Foss.

Når er fylkesveien stengt?

Nattestengt i 9 timer (fra klokken 21:00 til 06:00) hver natt, i fire påfølgende døgn:

Fra mandag 7. august til og med fredag 10. august.

Når veien er åpen på dagtid, lysreguleres trafikken (vekselvis enveiskjøring) gjennom kulverten. Kortere ventetid må likevel regnes med på dagtid på grunn av suppleringsarbeider.

Hva med omkjøringsveier?

Omkjøringsveier skiltes godt. Mindre kjøretøy kan bruke FV 461, mens tyngre kjøretøy oppfordres til å kjøre på FV 42.

Har du spørsmål?

Kontakt plassjef for arbeidene med Kvelland bru; Ole Grindhagen på 992 17 368 eller mail til ole.grindhagen@implenia.com

(Denne informasjonen kommer også som annonse i Lister24 og Lyngdals Avis i morgen onsdag.)

BLIR 50 METER LANG TUNNEL: Kulverten blir en sammenhengende, 50 meter lang tunnel, som monteres i tre deler (avbildet på Foss).


Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading