Neste uke starter arbeidet med å reise brutårnene til Kvelland bru

Snart vil to av de fire brutårnene til Kvelland bru, sakte reise seg mot himmelen. Arbeidet vil pågå døgnet rundt frem til starten av november.

Av Rita Tvede Bartolomei

Onsdag 19. oktober starter arbeidet, men det påvirker ikke trafikken på Kvåsveien. Veien må heller ikke stenges underveis. Arbeidet vil pågå frem til tirsdag 8. november 2022.

Metoden som skal brukes for å reise brutårnene (brupilarene) kalles for glidestøp (glideforskaling). Glidestøp har vist seg å være spesielt gunstig å ta i bruk ved bygging av høye konstruksjoner; slik som brupilarer, høye tårn, høyhus og siloer.

Betongarbeidet vil gi lite støy

Arbeid som pågår hele døgnet er nødvendig for glidestøp: Hvert lag med betong må nemlig ikke herdes så mye at det ikke kan jekkes opp.

Betong produsert av Ribe Betong i Lyngdal, skal fraktes med betongbiler, jevnlig bort til anleggsområdet via Kvåsveien.

– Men anleggstrafikken vil ikke være til stor sjenanse. Glidestøping er heller ikke spesielt støyende. Det som kan gi noe støy er betongvibratoren vi anvender for å komprimere betongen, forklarer Ole Grindhagen fra Implenia. Han er prosjektleder for brukonstruksjoner og betongarbeider på E39 Lyngdal Øst- Vest.

Prosjektleder Ole Grindhagen fra Implenia.

Arbeidsfellesskapet fikk i september tillatelse fra kommuneoverlegen i Lyngdal, til døgnkontinuerlig arbeid med glidestøp.

Visste du at brutårnene er hule innvendig?

Nei, tårnene som skal bære brua bygges ikke i massiv betong. De vil ha trapper innvendig, som gir atkomst til tekniske anlegg for blant annet belysning og arbeidstrøm til brua.

INSTALLERING AV KRAN: Her ser du arbeidsområdet for glidestøpen i september, under installering av den 71 meter høye krana. Krana skal kontinuerlig løfte inn alt som trengs til betongarbeidet, og tåler hele 12 tonn per løft.Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading