NOC tildeles kontrakt på forpleining i E39-prosjektet i Lyngdal

Arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland har inngått kontrakt på forpleiningstjenester med Norsk Offshore Catering (NOC) for E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest prosjektet. 

– Næringsrikt og godt kosthold og er viktig for trivselen og motivasjonen til alle som nå skal bo på brakkeriggen i Lyngdal. NOC har veldig gode referanser fra tidligere prosjekter, og scorer høyt på våre krav til seriøsitet og bærekraft.  Det i tillegg til selskapets fokus på bruk av lokale leverandører og kortreiste råvarer veide høyt i evalueringen, sier Bogna Aadnevik, innkjøpsleder i Implenia Stangeland.

For rogalandsbaserte NOC betyr avtalen ansettelse av flere medarbeidere. Belegget i boligriggen vil følge fremdriftsplaner og aktiviteten på anlegget. NOC vil på topp ha 10 personer i aktivitet på anlegget, inkludert to kjøkkensjefer. – Vi er takknemlige for tilliten arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland viser, og vil jobbe for å sikre god velferd, renhold og matservering i forbindelse med prosjektet. Mange av våre gjester oppholder seg i anleggsleirene i lengre perioder og forpleiningstjenestene er en viktig faktor for trivsel og glede på jobb, sier driftssjef i NOC, Ernst Rossebø.

Gjennom eierselskapet Insider Facility Solutions, har virksomheten allerede servicepersonell som er bosatt i Lyngdal og nabokommunene, men de vil ha behov for flere etter hvert som belegget øker.

– Vi er stolte over at vi er valgt som leverandør, og ser frem til et godt samarbeid med JV Implenia Stangeland, avslutter Rossebø.Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading