Omlegging av E39

Arbeidet med å bygge rundkjøring på dagens E39 er i gang. Det betyr nedsatt hastighet fra 80 km/t til 50 km/t langs veistrekningen som går forbi anleggsområdet i Herdal.

Det er vurdert å ha høyere fartsgrense når det ikke pågår arbeid, men det er viktig at fartsgrensen risiko vurderes i lys kjøreforholdene. Kjørebanen vil legges i en kurve, og i tillegg pågår arbeidet vinterstid og at frisikten kan være redusert i perioder. Av den grunn vil fartsgrensen være satt til 50 km/timen hele døgnet.

Det blir manuell dirigering i begge retninger mens det settes ut skilter og tungsikring.

Tirsdag 14. desember startet arbeidet med å plassere ut skilter og tungsikring i henhold til godkjent skiltplan. Det vil bli manuell dirigering i begge retninger mens dette arbeidet pågår. I løpet av uke 51 vil all tungsikring være på plass, og arbeidet med veiutvidelse starter opp. Arbeidet med å legge om dagens E39, samt bygging av rundkjøring tar cirka fire uker. Det betyr at i løpet av januar vil dette arbeidet være ferdig.

Yrkessjåfør Vegard Flatebø bistår i arbeidet med å sette ut skiltene langs dagens E39
Farten må tilpasses forholdene, og når veien legges i kurve, samt at det er vinter og mulighet for redusert frisikt, er det hensiktsmessig at farten er redusert hele døgnet.


Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading