SMS-varsel om sprengning, det er forskjell på dagsone og tunneldrift

Til deg som har abonnement på gratis SMS-varsel i forkant av sprengningsaktivitet: Du må melde deg på både dagsone og tunneldriften. Sprengning ute i dagsone foregår stort sett mandag – torsdag mellom 07:00 – 21:00, mens det er aktivitet i tunnelene store deler av døgnet, inkludert helgene.

Herdal: Her må du melde deg på både Herdal (dagsone), samt Rossåstunnelen øst.
Foss/Kvelland: Her må du melde deg på Foss (dagsone), samt Rossåstunnelen vest.
Røyskår: Her må du melde deg på Røyskår (dagsone), samt Kålåstunnelen.

Du melder deg av/på her: https://nabovarsling.no/E39Lyngdal

Du kan når som helst endre innstillingene dine.Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading