NY 18-TIMERS STENGING AV VINTLANDSVEIEN PÅ HÅRIKSTAD: Første støp over veien ble gjennomført tirsdag forrige uke. Lørdag denne uka vil neste støp over veien pågå, og Vintlandsveien må midlertidig stenges i 18 timer. Foto: Rita Tvede Bartolomei.

Stenging av Vintlandsveien lørdag 23. mars 2024

Neste stengning av Vintlandsveien (når Hårikstad bru støpes over veien) skjer førstkommende lørdag før Palmesøndag. Veien stenger da fra morgenen av, og varer i totalt 18 timer.

Av Rita Tvede Bartolomei

Stengingen blir på 18 timer, fra klokken 08:00 på morgenen lørdag 23. mars 2024, til klokken 02:00 søndag 24. mars 2024.

Dette er den andre stengingen av totalt seks stenginger (hver stenging vil bli på 18 timer), som pågår mellom mars og juni i år.

– Neste stenging blir mest sannsynlig i slutten av april, men vi planlegger denne etter påske. Da vil vi gå ut med presise datoer og tidspunkter, sier plassjef for Hårikstad bru og Tømmervik bru, Maciej Nagucki.

Omkjøringsvei som kan benyttes i de timene Vintlandsveien er stengt er Grøvanbakken, som nylig ble rustet opp av Lyngdal kommune og er åpen for vår-, sommer- og høstsesongen. Denne kommunale veien er vinterstengt av kommunen.

NB.: Veien stenges for allmenn trafikk (vanlige kjøretøy, syklister og fotgjengere). Under støp over offentlig vei, tillater lovverket passering av ambulanse, brannvesen og politi under utrykning, samt helt nødvendig anleggstrafikk.

Har du spørsmål?

Kontakt entreprenørenes samfunnskontakt Rita Tvede Bartolomei 911 03 929 eller riba@tsmaskin.no. Følg gjerne med på vår Instagram-konto e39lyngdal og vår Snapchat-konto: E39lyngdal for å bli kjent med fag og folk, fremdrift og milepæler på prosjektet vårt.Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading