HÅRIKSTAD BRU STØPES OVER VINTLANDSVEIEN: MSS (movable scaffolding system) er et bevegelig forskalingssystem for brustøp, som skyves utover. Her fra Hårikstad bru i forrige uke, hvor veien vil bli stengt i 6 separate stenginger – hver på 18 timer. Foto: Plassjef Maciej Nagucki.

Stenging av Vintlandsveien under støp av Hårikstad bru

Det blir totalt 6 stenginger, som pågår i 18 timer hver gang brua støpes over veien. Disse stengingene skjer i tidsrommet mars til og med juni i år. Stengingene er et lovpålagt sikkerhetstiltak.

Av Rita Tvede Bartolomei

Vintlandsveien stenges 6 ganger (18 timer for hver stenging) når bruoverbygget støpes over veien. 18-timers-stengingene skjer i tidsrommet midten av mars, til og med juni 2024.

Under material-løfting stenges veien i tillegg i kortere perioder på 15 minutter (skjer på ulike tidspunkter mellom februar og juni 2024).

Hva er datoer og tider for stenginger?

Denne nettsiden www.e39lyngdal.no vil ha informasjon om datoer og klokkeslett, når første langvarige stenging nærmer seg. Her kan du melde deg på e-post-varsel om nye artikler, slik at du enkelt kan følge med på når stengingene skjer. Nye oppdateringer legges ut under «Nyheter».

STENGINGER SKJER HER: Hårikstad bru støpes over Vintlandsveien, på anleggsområdet ved Hårikstad/Røyskår.

Hva med utrykningskjøretøy?

Veien stenges for allmenn trafikk (vanlige kjøretøy, syklister og fotgjengere). Under støp over offentlig vei, tillater lovverket passering av ambulanse, brannvesen og politi under utrykning, nødvendig anleggstrafikk og brøytemannskap.

Har du spørsmål?

Kontakt entreprenørenes samfunnskontakt Rita Tvede Bartolomei på 911 03 929 eller riba@tsmaskin.no. Du kan i tillegg ringe vår vakttelefon på 40707888. Følg også med på vår Instagram-konto e39lyngdal og vår Snapchat-konto: E39lyngdal

FORSKALING MONTERES: Fra arbeid med forskalingen i starten av februar 2024. Foto: Arbeidsleder Damian Luberadzki.

Lær mer om hvordan MSS-støp foregår?

I vår Instagram-post fra september 2023, om MSS-systemet på Hårikstad bru, får du en enkel forklaring på hvordan dette foregår. Her er et innlegg om de første 46 meterne som ble støpt av bruoverbygget på Hårikstad bru.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av E39 Lyngdal (@e39lyngdal)Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading