SØRLANDETS HØYESTE: Når Kvelland bru står ferdig, vil den være over 300 meter lang, og ha en veibane som går over 70 meter over Lygna.

To år med veibygging: Hvor langt har vi kommet nå?

Kun noen få hundre meter med driving gjennom fjellet, gjenstår for den siste tunnelen på E39-traséen for Nye Veier mellom Herdal og Røyskår. Kvelland bru, som blir mer enn 300 meter lang og skal ruve 70 meter over Lygna, kobles sammen i løpet av sommeren 2024.

Av Rita Tvede Bartolomei

– Det er viktig å utnytte høsten slik at vi får unna mest mulig av det som kan påvirkes av vintervær i tilfelle det blir en hard vinter. Deretter er det et sommerhalvår igjen med tunge fysiske arbeider i 2024. Det meste av de tunge anleggsarbeidene vil ferdigstilles i løpet av 2024. I 2025 gjenstår stort sett vil tekniske arbeider, testing og klargjøring, samt godkjenning for veiåpning på sommeren 2025, oppsummerer prosjektleder for arbeidsfellesskapet JV Implenia Stangeland, Adler Enoksen.

FORBEREDER DRENERING: Fra grunnarbeidet inne i Rossåstunnelen, der blant annet drenering skal på plass hvor veibanen vil gå.

Status for tunnelene og brukonstruksjonene

Gjennomslagssalven til Rossåstunnelen, ble markert 4. juli, der ordfører i Lyngdal, Jan Kristensen, fikk detonere 1080 kilo med sprengstoff.

– Tunneldrivingen er derfor ferdig i Rossåstunnelen, den nærmest Mandal, og vi har begynt med etterarbeidene her, tilføyer han.

For Kålåstunnelen gjenstår rundt 170 meter med driving for østgående løp, og rundt 240 meter med driving for vestgående løp.

– Drivingen her vil være ferdig i løpet av høsten, sier Enoksen.

Den mindre brua som skal gå fra eksisterende E39 og opp til nytt kryss i Herdal, Møllevei bru, er så godt som ferdig.

MØLLEVEI BRU: Denne brua i Mølleveien, rett ved eksisterende E39, er så godt som ferdigstilt.

– Mens første støp av fundamentet til Raunesteinsli bru i Herdal, ble startet nå i slutten av august, sier Adler Enoksen.

Raunesteinsli bru vil være ferdig sommeren 2024.

– Arbeid pågår nå med Hårikstad bru. Her er alle søylene støpt. Man gjør klar for å støpe dekket, selve veibanen, nå, sier han.

Støpearbeidet vil pågå utover denne høsten, og Hårikstad bru ferdigstilles høsten 2024.

I høst startet også de forberedende grunnarbeidene med Tømmervik bru. Brua skal gå over Tømmervika (Røyskårvannet), og blir del av det nye T-krysset med tilførselsesvei til eksisterende E39 (Flekkefjordveien). Selve byggingen av Tømmervik bru, starter i begynnelsen av 2024.

KVELLAND BRU: HMS-ingeniør Glenn Lonebu, arbeidsleder på Kvelland, Mikael Osen og betongfagarbeider Håkon Hovemoen.

Blir Sørlandets høyeste bru

På Kvelland er alle fire brutårn til Kvelland bru fullført: Det står to på hver side av Lygna (øst og vest for Lygna).

– Fritt frembygg-støp av bruoverbygningen, selve veibanen, på østsiden av Lygna, pågår nå for fullt. Nå i slutten av august, har vi nådd 100 meter ut i lufta, på hver av de to overbygningene som støpes parallelt, forklarer leder for arbeidene med Kvelland bru; plassjef Ole Grindhagen i Implenia.

Han forteller at i november i år, flyttes forskalingsutstyret til vestsiden av Lygna. På nyåret 2024 er planen å starte fritt-frembygg-støpingen av bruoverbygningen fra brutårnene.

– Bruoverbygningen vil bli koblet sammen i løpet av sommeren 2024, sier han.

LADER I KÅLÅSTUNNELEN: Fra lading før sprengning i tunnelen.

Fyllingsarbeidet for vei i dagen er nesten fullført

I Herdal har Stangeland Maskin ferdigstilt mesteparten av de nødvendige fyllingsarbeidene med sprengstein («underbygning») for vei i dagen.

– I grove trekk gjenstår det å fylle lokalt ved Raunesteinsli bru, helt øst ved Gullknuten, samt siste laget med sprengstein generelt. Vi er i gang med VA-arbeid («vann- og avløp») og EL-grøfter i Herdal. Utover høsten vil vi blant annet prioritere grøfter, overbygning og asfalt på Mølleveien, fra rundkjøring ved eksisterende E39 over Mølleveibrua og inn til anlegget, sier anleggsleder for grunnarbeider på prosjektet, Tom André Rødland, fra Stangeland Maskin.

Veibanearbeid pågår i Rossåstunnelen, fra begge sider. I området ved tunnelpåhugget (der Kålåstunnelen vil komme ut fra fjellet på østsiden av Lygna) pågår fjellsikringsarbeider av påhuggsområdet og sideterreng.

– I løpet av september i år, etableres midlertidig sikring. Da skal det flys inn sprengmatter med helikopter, som sikrer fjellsiden mot stein fra gjennomslagssalven, sier Rødland.

Han forteller at grunnarbeidet også har kommet langt på Røyskår, der siste lag med sprengstein legges ut, og VA- og EL-grøfter etableres. Ellers er bore- og sprengningsarbeidet for Tømmervik bru i gang, og en gravitasjonsmur av betong (støttemur for å holde oppe løse masser) er under oppføring øst for Tømmervika.

– Helt vest i traséen, på Røyskår, er vi godt i gang med T-krysset ved ved Flekkefjordveien. Her er omkjøringsvei etablert, og uttak (sprengning) av den høye skjæringen langs eksisterende er E39 påbegynt, sier Rødland.

Vil du vite mer om fag og folk på veiprosjektet?

Følg vår Instagram-side for glimt fra hverdag og milepæler, skråblikk og behind the scenes fra et E39-anlegg. Her er sommerens største hit så langt: Den har til nå fått over 75 000 avspillinger på Facebook og Instagram.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av E39 Lyngdal (@e39lyngdal)

Nye Veier-prosjektet i tall og faktaVil du varsles når nye saker legges ut?

Loading