Totalentreprise på elektro og SRO tildelt Aventi

Kontrakten på leveranse av elektro og SRO (styring, regulering og overvåkning) har en verdi på 100 millioner om omfatter prosjektering og utførelse. Prosjektet utføres sammen med underleverandør Omega-Holtan.

– Vi er stolte over å få være med på å levere dette prosjektet sammen med Joint Venture Implenia Stangeland. Det har vært en lang og givende tilbudsprosess, der vi har blitt utfordret på kvalitetskriterier og pris, sier leder for Salg og Marked i Aventi Installation, Terje Hundere.

Prosjektet er et av de største Aventi Installation har signert. Kontrakten er en totalunderentreprise der Aventi Installation har totalansvaret for elektro og automasjon.  

– Aventi har gjennom anbudsprosessen utvist en stor grad av profesjonalitet gjennom involvering og bistand ved tekniske avklaringer og innspill knyttet til optimaliseringer, sier innkjøpsleder i JV Implenia Stangeland, Bogna Aadnevik. Videre fremhever hun solide referanser og gode tilbakemeldinger om Aventis kompetanse knyttet til prosjektering, samt de har vært løsningsorientert i en krevende situasjon knyttet til økte råvarepriser.

– Vi har lagt ned mye arbeid med å tilpasse virksomheten vår til større prosjekt der vi inngår som totalleverandør av elektro og automasjon. Kontrakten med JV Implenia Stangeland bekrefter at vi har lykkes med strategien vår, fortsetter Hundere.

Illustrasjonsbilde Aventi

Prosjekteringsarbeidene sammen med Omega Holtan er startet opp for fullt. Detaljprosjektering og innkjøp vil starte til våren, og installasjonsarbeidene starter på sensommeren 2023. Prosjektet skal stå ferdig sommeren 2025.   Prosjektet vil gi mye installasjonsarbeid som omfatter installasjoner av tekniske bygg, hoved- og nødstrømsfordelinger, ventilasjon, belysning, sikkerhetsutrustning og trafikkteknisk utstyr. Alt knyttes sammen av et automasjons- og kommunikasjonssystem som tilknyttes vegtrafikksentralen i Porsgrunn.

– Vi er svært glade for å ha Aventi med videre i prosessen og ser frem til fortsatt godt samarbeid, sier Aadnevik.

Anlegget som leveres skal oppfylle strenge krav til robusthet, oppetid og lavt energibruk. Dette sammen med kvalitet og sikkerhet for trafikanten er viktige elementer for å oppnå prosjektets mål.

– Vi er glade for å være en del av at kompetent team, som nå går i gang med å realisere E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest. Vi er motiverte og innstilte på å bidra til å oppnå prosjektets målsettinger, avslutter Hundere.Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading