Trafikklys på Vintlandsveien

Vårt mål er å gjennomføre en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, både for oss publikum. Dersom du kjører Vintlandsveien, vil du derfor møte trafikklys som regulerer trafikken ved påhugget til Kålåstunnelen vest.

Sensorer identifiserer når det kommer biler som skal krysse anleggslinja, og vil stoppe anleggsmaskinene for å slippe publikum trygt gjennom.Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading