Vatlands- og Vintlandsveien

På Vintlandsveien foregår det nå arbeid med å utvide og forsterke kjørebanen, slik at flere anleggsmaskiner kan mobiliseres. Vatlandsveien, Vintlandsveien og Hårikstadveien er åpne, men alle brukere av veiene oppfordres til å kjøre om Grøvan.