Store betongsøyler: Brutårnene på vestsiden av brua, ved Grøvan, må fundamenteres til solid fjell. Det krever pæler som har en diameter på hele 1,5 meter, med en snittlengde på 18 meter. Foto: Jan-Eirik Nilsskog.

Visste du at 24 enorme betongsøyler skal borres ned under fundamentene til Kvelland bru?

I ettermiddag starter pæling opp ved Grøvan bru. Under hver av de to fundamentene på vestsiden av Lygna, borres 12 betongsøyler ned i bakken. De har en diameter på 1,5 meter, og skal 18 til 20 meter ned i bakken.

Av Rita Tvede Bartolomei

Totalt 24 pæler skal da ned i bakken, til de treffer godt fjell for sikker fundamentering. På østsiden av Lygna, der døgnkontinuerlig glidestøp pågår nå, var det ikke behov for pæler: Der kunne arbeiderne fundamentere rett på fjellet.

LES MER: Se glimt fra glidestøpen av brutårnene ved Kvåsveien.

Forankres under bakken til solid fjell: Til venstre ser du de to brutårnene som nå glidestøpes ved Kvåsveien. Til høyre ser du hvordan de 24 armerte betongsøylene, vil ligge under bakken. Animasjon tatt fra den digitale tvillingen av prosjektet (BIM).

Hvordan foregår det?

Først borres det ned ett og ett hult stålrør. Armeringen senkes så ned i røret, som deretter fylles opp med betong – samtidig som de hule rørene heves opp. Det som blir igjen da, under de to fundamentene, er massive, armerte betongsøyler. Pælene som brukes er mellom 18 og 20 meter i lengde. Alle har en diameter på 1,5 meter.

LES MER: Lær mer om glidestøp og hva metoden går ut på.

– For å finne godt fjell må vi langt ned under bakken. Alle de 24 pælene må minimum en halv meter ned i solid fjell, sier Ole Grindhagen, prosjektleder for brukonstruksjoner og betongarbeider på E39 Lyngdal Øst-Vest.

Store betongsøyler: En stor konstruksjon som Kvelland bru krever stødig fundamentering. Det sørger disse pælene for, sett undenifra, slik de vil ligge nede i bakken. Animasjon fra den digitale tvillingen av alle konstruksjoner på prosjektet (BIMen). I modellen ligger alt av informasjon om hver eneste arbeidsprosess og bestandel.

 Hvor lang tid tar det?

Arbeidet med pæling vil ikke pågå døgnet rundt slik som med glidestøpen på andre siden av elva. Det vil vare mellom klokken 07.00 om morgenen, til 19.30 om kvelden mellom mandag og lørdag. Men ikke på søndager.

Jan-Eirik Nilsskog, anleggsleder for konstruksjoner.

– Det vil ta rundt 24 timer å få på plass én ferdig, armert betongsøyle, så arbeidet vil pågå i omtrent en måned fremover. Selv om vi skal borre oss langt ned i bakken, er ikke dette en type arbeid som gir mye støy, sier Jan-Eirik Nilsskog, anleggsleder for konstruksjoner på prosjektet.

Hva skjer under pælingen til brufundamenter?

Borresystemet som brukes her på prosjektet ved Grøvan, kalles for kelly pile, og hvordan borring og støping av betongsøylene foregår, kan du se i videoen under. Keller Geoteknikk utfører arbeidet med pælingen for Kvelland bru.Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading