STOR FORSKALING: Her har nettopp over 500 kubikkmeter med lavkarbon B45-betong blitt pumpet ned i forskalingen. 8 til 10 betongarbeidere jobbet med støpen mandag morgen. Foto: Mikal Osen, arbeidsleder for betong i Implenia.

Derfor måles temperaturen mens betongen herder

Mandag ble fundamentet til det tredje brutårnet til Kvelland bru støpt. Under herdingen logger flere temperaturmålere hvordan temperaturen øker og synker inne i betongen. Allerede før støping, ble temperaturutviklingen simulert i et dataprogram.

Av Rita Tvede Bartolomei

Syv, digitale temperaturmålere har blitt satt inn på utvalgte steder i konstruksjonen. Der blir målerne til betongen er tilstrekkelig herdet, og temperaturen begynner å synke (det vil ta 3 til 4 døgn). Men hvorfor?

– Temperaturutviklingen i fersk betong som herder, har svært stor innvirkning på styrken (trykkfasthet) og holdbarheten til konstruksjonen. Vi måler og loggfører temperaturen over flere dager. Hvor lenge vi måler avhenger av betongtype og størrelsen på betongkonstruksjonen, sier Karol Przyworski, prosjektingeniør for konstruksjoner på E39-prosjektet i Lyngdal.

MÅLER TEMPEN: Karol Przyworski viser hvordan temperaturmålerne ser ut. Ledningene er koblet på en wifi-boks, som gjør det mulig å hele tiden følge med på temperaturutviklingen i den ferske betongen.

Varmen blir høy når betong herder

Loggføring av temperatur gjøres for hvert eneste betongelement som støpes på prosjektet. Det er viktig å gjøre for å ha full kontroll på herdingen, og er i tillegg et krav fra myndighetene.

– Når betongen herder utvikler det seg alltid varme. Det er en kjemisk reaksjon. Men temperaturen må ikke bli for høy, den må ikke overstige 70°C. Dessuten kan ikke temperaturene svinge for mye på ulike steder i betongkonstruksjonen: Forskjellene må være på maks 20°C, forteller han.

I en programvare som heter Maturix, kan Karol og hans kolleger på konstruksjon, følge temperaturutviklingen i betongen.

– Målerne, eller sensorene, har en sender som kommuniserer via internettet. I Maturix kan vi se hva temperaturen er på hvert eneste sted som målerne er satt inn, og vi kan regne ut snitt-temperaturer, sier han.

LES MER: Visste du at vi tester hvor mye trykk betongen tåler i et eget feltlaboratorium i Herdal? I denne artikkelen kan du også lære mer om fysikk, og hva betegnelsen Megapascal (MPa).

Han laster opp en graf på PCen sin, og viser hvordan temperaturen er i betongfundamentet akkurat nå under intervjuet, et par dager etter støping:

– Som du ser her, kan vi lese av hvor det er kaldest og hvor det er varmest inne i fundamentet. Nå på vinteren må vi også passe på at temperaturen inne i den ferske betongen ikke blir for lav. Den må først ha oppnådd 5 megapascal i trykkfasthet før temperaturen kan gå under frysepunktet. Megapascal er et mål for hvor mye trykk betongen tåler, sier Karol Przyworski.

KOBLET TIL WIFI: Temperaturmålere som disse brukes til å følge med på den ferske betongen mens den herder. Wifi-boksen ser du til høyre.

Simulerer temperaturutviklingen i et dataprogram

Under støping av store betongkonstruksjoner (slik som dette brutårn-fundamentet) utføres også en simulering av temperaturutviklingen. Simuleringen gjøres før støpingen starter.

LES MER: Visste du at vi også måler luftmengden i fersk betong? For mye eller for lite luft er ikke gunstig. Luftporemåling kan du lære mer om i denne artikkelen.

Simulatorprogrammet som brukes kalles Hett22. Der mates alt inn av informasjon som trengs for å skape en god datasimulering.

– Slik som størrelsen på konstruksjonen, hvor mye betong som skal brukes, hvilken type betong og værforholdene. Men også om vi forventer at betongen må kjøles ned eller varmes opp for å kontrollere temperaturutviklingen under herding. Simuleringen i Hett22 gir oss mye nyttig informasjon som hjelper å forberede oss, og beregne herdetiden, sier han.

Hvor mye betong ble brukt i fundamentet til Kvelland bru?

532 kubikkmeter med lavkarbonbetong (B45 -betong) fra Ribe Betong ble brukt i fundamentet. Fundamentet som skal bære 1 av totalt 4 brutårn, er 12 meter bredt, 14 meter bredt og 3 meter høyt. Under kan du kikke på en flott video Ribe Betong laget fra storstøpen.Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading