STØPER OVERBYGGET (KJØREBANEN) TIL BRUA OVER FYLKESVEIEN: Kvelland bru vil ha et overbygg som skytes ut over FV43. Under støpedagene (2 til 4 dager per uke) vil fylkesveien være åpen mellom 4 og 10 timer. De 3 andre dagene vill veien være åpen 24 timer i døgnet. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune.

Fylkesvei 43 er åpen flere timer daglig under støping

Selv under støping av Kvelland bru over fylkesveien, vil veien være åpen flere timer: Fra 4 timer til 10 timer med åpen FV43. Tre døgn i uka i støpeperioden, holdes veien åpen hele døgnet.

Av Rita Tvede Bartolomei

– Vi venter fortsatt på nødvendige godkjenninger fra Vegdirektoratet og Statens vegvesen, for å starte støpearbeidet over veien. Derfor kan vi ikke være mer konkrete med eksakte datoer. Men støpearbeidet over veien ligger fortsattt en god stund frem i tid, sier prosjektleder for Kvelland bru, Ole Grindhagen fra Implenia.

Nødetater slipper gjennom døgnet rundt

Myndighetene krever at entreprenører stenger for allmenn ferdsel under støping av bru over offentlig vei. I 2 til 3 måneder under støping av Kvelland bru over veien, påvirkes derfor trafikken. Men aldri hver dag – og aldri hele døgnet. Nødvendig anleggstrafikk og utrykningskjøretøy med blålys er unntatt regelverket.

– Vi vil i tiden fremover og underveis i arbeidet, ha tett dialog med nødetatene, kommune, næringsliv og lokale bønder, tilføyer Ole.

Er åpen i 3 døgn hver uke under støping

FV43 vil være åpen 3 dager i uka under brustøp over veien. Støp pågår de andre 4 dagene av uka, forklarer Grindhagen.

– Vi jobber med støpen to til fire dager i løpet av en uke. Akkurat hvilke dager det blir, og om det blir to eller fire dager, er klart først rett før hver støp. Men hver uke mens arbeidet pågår, får Statens vegvesen kontinuerlige arbeidsvarslinger fra oss, sier han.

Det blir gjort for at veivesenet kan oppdatere sine offentlige trafikkinformasjonssider.

– Her kan du gå inn på nettet, og sjekke når veien er åpen. Eller du kan ringe 175. Du kan også laste ned trafikk-appen til veivesenet, og planlegge turen din gjennom hele støpeperioden, sier Ole Grindhagen.

Åpen i 4 til 10 timer under støping

Presise datoer og klokkeslett er ikke avgjort ennå, fordi støpeperioden ligger en stund frem i tid. Men allerede nå gi en del forutsigbare holdepunkter.

– Vi starter aldri støp før klokken 09:00 hver morgen. Slik kan folk komme seg til jobb uten å kjøre en omvei. Da vil skolebussen komme seg gjennom hver dag på vei til skolen, presiserer Ole.

FORKLARER HVORDAN STØPING FOREGÅR: Ole Grindhagen under informasjonsmøte om bruarbeidet over FV43, i slutten av april 2023. – Fylkesveien vil under støpearbeidet være åpen flere timer i døgnet, og tre dager i uka er veien helt åpen, sier han. Foto: Nils Bernt Rinde, Nye Veier.

På støpedager som krever lang herdetid av brubetongen, vil fylkesveien på gitt døgn holdes åpen i 4 timer. På dager som krever kortere herdetid (alltid minimum 8 timer etter lovkravet), så vil FV43 være åpen i 10 timer.

– På en anleggsplass kan det alltid skje uforutsette ting. Men under støpeperioden vil vi tilstrebe åpen vei, ifra tidligst 23:00 og senest fra kl 05:00 til kl 09:00, sier prosjektlederen for Kvelland bru.

Derfor er det så ulike åpningstider under støping

Grunnen til at åpningstidene for fylkesveien under støp varierer så mye, er fordi betong må ha tid til å herde for å bli sterk nok, forklarer Ole.

– Herdetid påvirkes av temperaturen i lufta, nedbør, og hvor mye betong som skal herde på en gang. Det er kjemi, og det er uforutsigbart. Derfor måler vi temperaturen i betongen gjennom hele herdingen, sier han.

Omkjøringsveiene for vanlige kjøretøy og for tungtrafikk, vil bli godt skiltet under støpeperioden. De kan brukes de dagene du ikke kan benytte deg av 10 eller 4 timer med åpen FV43.

Har du flere spørsmål til oss?

Ta gjerne kontakt med entreprenørens samfunnskontakt, Rita Tvede Bartolomei, på 911 03 929 eller riba@tsmaskin.no. Pressehenvendelser tas med senior kommunikasjonsrådgiver Nils Bernt Rinde på 958 18 472 nils.rinde@nyeveier.no

FAKTA

E39 Lyngdal øst- Lyngdal vest

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av E39 Lyngdal (@e39lyngdal)Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading