Jobber seg 220 meter gjennom fjellet i uka

I snitt sprenger Implenias tunnelarbeidere seg gjennom fjellet, med over 200 meter i uka. Arbeidet med tunnelløpene til Rossåstunnelen og Kålåstunnelen har pågått siden februar 2022, og avsluttes i løpet av sommeren og høsten 2023.

Av Rita Tvede Bartolomei

Toløpstunnelene som nå bygges som del av ny E39 gjennom Lyngdal er Kålåstunnelen (2,7 kilometer) og Rossåstunnelen (3,4 kilometer).

– Til nå har vi drevet 4363 meter med tunnel, som utgjør rundt 33 prosent av de 13 103 meterne med tunnel som vi totalt skal drive i Kålåstunnelen og Rossåstunnelen, sier anleggsleder for tunnel på E39 Lyngdal-prosjektet, Adrian V. Morsund, anleggsleder for tunnel fra Implenia.

Mer enn 200 meter i uka

Fra tunnelløpene ved Røyskår. Konstruksjonene som går inn i begge tunnelløp på bildet, er ventilasjonssystemet, som gir friskluft inn. Foto: Kjell Haugen.

Driving av tunnel er et faguttrykk som brukes om gravingen inn gjennom fjellet ved tunneldrift. Det betyr både sprengning av fjell, boring og pigging for å få et tunnelløp.

– Vi har hatt 220 meter i gjennomsnittlig inndrift i uka, siden starten av juni i år. Inndrift er hvor langt inn vi har drevet og sprengt gjennom fjellet, forklarer han.

Anleggsleder for tunnel, Adrian V. Morsund. Foto: Magasinet Fjellsprenger’n.

Når er tunnelløpene ferdige?

Tunneldrivingen startet i februar 2022, og planlagt gjennomslag på begge tunnelene vil være i løpet av 2023.

– Løpet til Kålåstunnelen er ferdig i oktober 2023, mens datoen er juni 2023 for Rossåstunnelen, sier Adrian V. Morsund.

Selv om begge tunnelløpene er klare til neste høst, gjenstår mye arbeid, før tunnelene kan tas i bruk for biltrafikk. Tunnelløpene som drives er tross alt kun selve råmaterialet til en tunnel.

De åpnes ikke før prosjektet ferdigstilles i løpet av sommeren 2025.

Jobber døgnet rundt mellom mandag og fredag

Driving av tunnel er intensivt arbeid, og kan ikke stoppe opp. 12 arbeidslag med 8 arbeidere per lag – altså 96 arbeidere – jobber med Rossåstunnelen og Kålåstunnelen.


«Vi arbeider 134 timer i uken, og det er døgndrift fra tidlig mandag morgen, til fredag natt»

– Adrian V. Morsund, anleggsleder for tunnel

– De jobber i en 12-16 rotasjonsordning, med 12 dager på jobb og 16 dager fri. Altså 2 skift på jobb i ukedagene med 6 lag. Vi arbeider 134 timer i uken, og det er døgndrift fra tidlig mandag morgen, til fredag natt, forklarer anleggslederen.

To tvillingtunneler gir fire tunnelløp

Både Kålåstunnelen og Rossåstunnelen er toløpstunneler eller såkalte tvillingtunneler (hver tunnel har ett separat tunnelløp for hver kjøreretning). Derfor drives det hele 4 tunnelløp.

– Så det drives altså fra 8 punkter totalt. Men det varierer litt hvor vi driver fra. Akkurat nå driver vi fra 6 punkter, sier Kjell Haugen fra Implenia, assisterende anleggsleder for tunnel på prosjektet.

Landmåler sjekker at tunnelhullet i Kålåstunnelen er stort nok før man kjører vekk piggemaskin (som graver og pigger ut stein i fjellveggen (det som kalles stuff i tunnelfaget). En geolog vurderer her sikringsbehovet og hvilken betong, og hvor mye som skal bestilles. Foto: Geir Henning Hovland, skytebas for Veidekke, som jobber på prosjektet for Implenia.

Rømningsveier lages mellom tunnelene

Tunnelgangene som alltid lages mellom de parallelle tvillingtunnelene, kalles tverrforbindelser eller tverrslag. Tverrslag er et uttrykk fra bergverksfaget som betyr gruvegang.

Kjell Haugen, assisterende anleggsleder for tunnel.

Men i tunnelsammenheng er tverrforbindelser en rømningsvei gjennom fjellet, som lages mellom tunnelløpene. Tverrslag gjør at det alltid er mulig å rømme fra et tunnelløp til et annet. Derfor er tvillingtunneler en spesielt sikker tunneltype.

– Målet med disse tverrforbindelsene er å få til en effektiv og trygg evakuering om en farlig situasjon skulle oppstå når tunnelene tas i bruk. Som ved en eventuell tunnelbrann, sier Kjell.

Nysgjerrig på hvordan en tunnel i fjellet blir til? Lær mer her i denne videoen fra Implenia.

Fakta om E39 Lyngdal øst- Lyngdal vestVil du varsles når nye saker legges ut?

Loading