Nå blir det rundkjøring i Herdal

Det skal bygges rundkjøring på dagens E39 i Herdal, et steinkast fra administrasjonsriggen til prosjektet. Byggetiden for rundkjøringen er estimert til to måneder, og mens arbeidet pågår er veien lagt i en bue utenfor arbeidssonen.

Både vest- og østgående trafikk er lagt utenfor dagens E39 mens det bygges rundkjøring.

Rundkjøringen blir en del av tilførselsveien til den nye motorveien, Herdalskrysset. I dette krysset vil det også bygges kollektivparkering og rasteplass.

Omlegging av veien er også tidligere omtalt, du kan lese den saken her.

Kanskje ikke er lokal, og lurer på hvor Herdal er? Du kan klikke deg inn på filmen under, og se midlertidig kjøremønster et glimt av Herdal.

https://vimeo.com/676751747/9ebae37571

Herdal er øst for Rom, tett på et mindre industriområde hvor blant anna Portkongen og OneCo har virksomhet. Rom er kanskje også et nytt stedsnavn for noen? Her finner du for eksempel Handelsparken , Alleen senter og Lyndal Inn, som er plassert tilgjengelig langs dagens E39.

Rundkjøringen som nå bygges, er markert ved oransje sirkel i illustrasjonen. (Illustrasjon Nye Veier)
Et nærmere utsnitt av Herdalskrysset, hvor rundkjøringen er markert nede i venstre hjørne. (Illustrasjon Nye Veier)Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading