Sprenger vekk 75 kvadratmeter per salve: Her lades en salve i Rossåstunnelen, østgående løpet. En salve som inneholder 950 kilo flytende sprengstoff (slurry), brukes for hver eneste salve. Sprengstoffet føres inn rundt 100 steder i fjellet.

Nå er vi halvveis med drivingen i tunnel

I slutten av denne uka nådde veiprosjektet en ny milepæl: Drivingen av tunnelløpene til Kålastunnelen og Rossåstunnelen er nå halvveis. Hva vil det egentlig si i antall meter?

Av Rita Tvede Bartolomei

– Vi har drevet 6051 meter nå, av de totalt 13 000 meterne vi skal drive. Dette tallet inkluderer tekniske bygg, tverrslag og tverrforbindelser, sier anleggsleder for tunnel, Adrian Morsund fra Implenia.

492 684 kubikk med fjellmasse er sprengt ut med drivinga så langt.

Her ser du Jon Bjarne Murbræch som er lærling i tunnel og Stian Tønessen, som er stuffrep (mekaniker) i tunnel.

Drivingen startet i februar

Arbeidet med tunnelløpene til Rossåstunnelen og Kålåstunnelen har pågått siden februar 2022. Drivingen avsluttes i løpet av sommeren og høsten 2023.

Inndriften har siden juni, vært på rundt 200 til 220 meter totalt (på alle fire løp) i uka. Inndrift betyr hvor langt man arbeider seg vei gjennom fjellet.

Løpet til Kålåstunnelen er estimert ferdig drevet i løpet av oktober 2023, mens Rossåstunnelen blir ferdig drevet noen måneder før: I løpet av juni 2023. Offisiell åpning av tunnelene, og endelig ferdigstillelse, er ikke før sommeren 2025.

Feiret halvveis-milepælen: Torsdag feiret vi milepælen halvveis med drivingen av tunnelene.

Klargjøres for etterarbeider

– Hva vil bli det mest krevende videre på tunneldrivingen, etter at halvveis er nådd?

– Vi må begynne arbeidet med å klargjøre for alle etterarbeidene som skal inn når tunnelene er ferdig drevet. Det er kompletterende sikring, veibane, vann og frostsikring og elektro. Dette må planlegges nøye slik at vi har ikke får for mange operasjoner i parallell og dermed utfordringer som følge av samtidighet, forteller prosjektleder Adler Enoksen i Implenia.

Fra sprøyting av tunnelvegger og takk inne i Kålåstunnelen.

– Hvorfor har det kun vært mulig å drive fra en side i Kålåstunnelen?

– Det var utfordrende å komme til i fjellsiden utenfor tunnelen. Derfor har det vært mer effektivt å vente på at tunnelen bryter igjennom og dermed løse arbeidene fra innsiden, tilføyer han.

HMS-ansvarlig for tunnel, Evy Johansen, arbeidsleder Jan Christian Haga, og bas på Foss; Stig Erlend Jordalen.

Vil du vite mer om hvordan vi har jobbet med tunnel?

Da kan du lese mer om drivingen her, og hvor langt vi kommer inn i tunnelen for hver eneste ladning med 950 kilo flytende sprengstoff.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av E39 Lyngdal (@e39lyngdal)

Fakta om E39 Lyngdal øst- Lyngdal vestVil du varsles når nye saker legges ut?

Loading