NESTEN I MÅL: De to brutårnene sees her fra lufta onsdag formiddag, under ombygging av støpeformene, for å fortsette glidestøpen av bruhodene. Dette arbeidet starter om cirka en uke. Rossåstunnelen (de to tunnelløpene ser du ovenfor brutårnene) vil komme rett ut ved Kvelland bru. Foto fra droneflygning: Landmåler Mathias Ramsland, TT Anlegg.

35 meter opp i lufta: Snart skal bruhodene glidestøpes

De to brutårnene til Kvelland bru har nådd 35 meter. Støpen bygges nå om, for å gjøres klar for neste etappe av glidestøpen.

Av Rita Tvede Bartolomei

– Også bruhodene skal glidestøpes, men det blir en pause i støpingen før vi setter i gang igjen. Klargjøringen vil ta rundt en ukes tid, sier Jan-Eirik Nilsskog, anleggsleder for konstruksjoner på E39 Lyngdal mellom Herdal og Røyskår.

Jan-Eirik Nilsskog, anleggsleder for konstruksjoner fra Implenia.

Når bruhodene er ferdige vil brutårnene nå sine fullstendige 42,5 meter. Kvelland bru vil totalt få 4 brutårn, som skal bære den rundt 300 meter lange, firefelts motorveibrua ved Grøvan. Brua åpner med resten av veianlegget i 2025.

ANIMASJON AV FERDIG BRU: Kvelland bru, slik den vil se ut når den er ferdig. Her kommer det tydelig frem at det er 4 brutårn totalt: 2 på hver side av elva. Illustrasjon: Sweco.

Vil du vite mer om arbeidet med Kvelland bru?

UTSIKTEN OVER LYGNA: Her ser du de to, 35 meter høye brutårnene på østsiden av elva, og arbeidet med fundamenteringen av de to neste brutårnene (pæling), ser du på vestsiden av Lygna. Foto fra droneflygning: Landmåler Mathias Ramsland, TT Anlegg.Vil du varsles når nye saker legges ut?

Loading