Det nærmer seg fellesferie, og deler av aktiviteten vil trappes ned, alt etter som det passer ut med drift og mobilisering av nye skiftlag. Hele anlegget vil være helt feriestengt i perioden 16. juli til 1. august.

Naboinfo-06-Sommeren-2022Last ned

Staselig dåp av boreriggen Larissa

Denne uken ble det arrangert dåp for den nye boreriggen Larissa på prosjektet E39 Lyngdal. Riggen er oppkalt etter prosjektets dyktige sjef for prosjekteringsarbeidet i Lyngdal, Larissa Gustafsson, som har vært en viktig bidragsyter på prosjektet.

Fra før har prosjektet boreriggene Emma og Lise Lott. Det er ikke hver dag vi etablerer nye rigger derfor ville vi gjøre ekstra stas ut av Larissas dåp.

Larissa Gustafsson selv var på plass og fikk æren av å døpe boreriggen med bobler og brak.

Nå er betongdekket til Grøvan bru støpt

Tirsdag 21. juni ble toppdekket til brua støpt. Nå skal betongen herde frem til åpning i juli. Men brua er allerede dimensjonert for asfalt, om kommunen ønsker det i fremtiden.

Brua åpner offisielt fredag 8. juli, for vanlig biltrafikk. For tyngre kjøretøy fra mandag 1. august.

Betongdekket ble støpt tirsdag

Den gamle brua ble revet i mai, og byggearbeidene på ny bru startet i begynnelsen i juni. Til enhver tid har 4 til 8 personer vært i arbeid på bruprosjektet over Lygna.

– I går fikk vi støpt betongdekket, på det som blir en veldig solid og varig bru, sier byggingeniør Tore Solli. Han er plassjef for betongkonstruksjon i Herdal og på Grøvan.

RASK PROGRESJON: Plassjef Tore Solli er godt fornøyd med arbeidet som er gjort så langt på Grøvan. – Veien frem mot ferdigstillelse har gått raskt, sier han.

Tåler tyngre kjøretøy og klar for asfalt

Den nye brua vil tåle adskillig høyere last. Bruksklassen øker fra 5 tonns aksellast og 11 tonns totalvekt på den gamle brua, til 10 tonns aksellast og 50 tonns totalvekt.

– Den gamle brua hadde vært i veldig dårlig forfatning lenge, og den tålte maksimalt en ganske stor traktor med redskaper bak. Til og med septiktømming for MC-klubben var en utfordring før, forklarer Solli.

I tillegg er høyden på bærebjelkene som går langs sidene av brua, kantdragerne, høyere enn standard.

KORTREIST BETONG: Det er Ribe Betong i Lyngdal som har levert betongen. Det er kortreist betong, med bare rundt 4-5 kilometer mellom Grøvan og produksjonsfasilitetene. – På prosjekter som ligger landlig til som dette, er det ikke vanlig å ha tilgang til så kortreist betong. Mange ganger må den fraktes flere mil, sier Tore Solli.

– Det gjør at kommunen vil kunne legge asfaltdekke på brua i fremtiden ved behov. Å ha den muligheten allerede fra start, vil være kostnadsbesparende, tilføyer han.

Prosjektets første støyp.

Bedre å kjøre på

Nye Grøvan bru er en 31 meter lang, og 5 meter bred stålverksbru. Den har samme dimensjoner som den gamle brua. Men i tillegg til å tåle mer vekt, vil den også få en bredere av- og påkjøring. 

UNG SOMMERVIKAR: (f.v.) Terje Solli og sommervikar Henrik Seland Foss (16). Han er elev ved byggfagslinjen ved Eilert Sundt videregående skole i Lyngdal. I de nærmeste ukene fremover får han teste ut hvordan det er å jobbe som betongfagsarbeider.

– Den blir rett og slett mer komfortabel å kjøre på. Fordi den nye brua ikke har en midtsøyle som går ned i vannet, slik som den gamle, blir den også smekrere. I tillegg slipper vi problemet med isdannelse rundt et bærende element nede i vannet, ved høy vannføring, sier Solli.

Ny dato for åpning av Grøvan Bru er 8. juli kl 12:00

Vi har tidligere informert om at arbeidet med brua skal være ferdig 2. juli. Som en konsekvens av krigen i Ukrainia, medfører dette også konsekvenser for prosjektet. Det betyr at vi måtte forta endringer på forskalingen, som også medfører lengre byggetid.

Når brua åpnes 8. juli kl 12:00 vil den være klassifisert til å tåle 5/11 tonn.

Betongen skal så herdes og trykktestes før den oppklassifiseres til 10/50 tonn. Brua vil åpnes med full belastning 10/50 tonn 1. august 2022.

Bilde tatt 14. juni.

Hvor langt er dere kommet med tunnelene?

En uavhengig undersøkelse viser at 91 % av lokalbefolkningen kjenner til prosjektet, og 86% av de spurte er positive til veibyggingen. Det er lett å gjenkjenne oss i arbeidsuniformene våre og profilerte biler. Det er utrolig hyggelig å slå av en prat, og et av spørsmålene som oftest dukker opp er:

Hvor langt er dere kommet med tunnelene?

Her er en oversikt over den 9,7 km lange veien.

Kålåstunnelen er 2,7 km og Rossåstunnelen er 3,4 km

Tunnelen som går fra Herdal i øst til Kvelland/Foss i vest heter Rossåstunnelen og blir 3,4 km lang. Rossåstunnelen drives fra to retninger, fra Herdal og fra Kvelland/Foss. For å komme i gang med tunneldrivingen fra Foss til Herdal, har vi laget en tverrslagstunnel på 225 meter.

Her ser du hele Rossåstunnelen på 3,4 km inkludert 200 meter tverrslag på Foss.
Nå skal vi drive tunnel fra Foss og ut mot Kvellandbru/Lygna parallelt som vi driver mot Herdal. Det er drevet ca 60 meter mot Kvellandbru/Lygna. Det er drevet ca 40 meter i retning Herdal.

I Herdal er det drevet 120/170 meter med tunnel vestover mot Kvellandbru/Foss.

Fra Røyskår driver vi Kålåstunnelen i retning Kvellandbru/Lygna. Denne tunnelen er 2,7 km lang og vi har drevet ca 400 mteter med tunnel.

Fiskesesongen starter 30.mai

Vi er klar over at det er mange som gleder seg til å komme i gang med årets fiskesesong. Ved Grøvan bru er det nok mange som har fast oppholdssted, og mange kjenner nok vannet bedre enn sin egen lomme.

Området rundt Grøvan bru er innenfor sikringssonen når vi skal sprenge oppe ved påhugget til tunnelen. Det betyr for publikum at sprengningslederen kan evakuerer dere på kort varsel innenfor dette området:

Implenia viser her i en firmafilm hvordan tunnelen drives på en trygg, effektiv måte. Ta gjerne en titt:

Første fagbrev tatt på Nye Veiers E39-utbygging i Lyngdal

Satsningen på lærlinger er stor, og ifølge MEF-direktør Julie Brodtkorb tas det årlig i overkant av 5000 fag- og svenneprøver innenfor bygg- og anleggsteknikk inkludert ventilasjon, kulde og energi (VKE-fagene).

Det statlige utbyggingsselskapet Nye Veier har ved kunngjøring av sine konkurranser satt krav til minste andel lærlinger med 7% av anleggsarbeiderne, og dermed et godt bidrag til at deres anleggsplasser er gode opplærlingsarenaer for fremtidens anleggsarbeider. Dette er i tillegg til kravet om å oppnå 50% faglærte.

– Samfunnsansvaret står sentralt i vår virksomhet, og vi har som mål at alle lærlingene på våre anlegg skal føle seg trygg og ivaretatt, samtidig som de har en god faglig utvikling, sier Harald J. Solvik, prosjektsjef for Nye Veiers utbygging i Lyngdal. Rekruttering av lærlinger som oppnår fagbrev er også et godt og konkret bidrag til å oppnå kravet om 50% faglærte.

Fra venstre prosjektsjef Adler Enoksen i Joint Venture Implenia Stangeland, Jan Kristensen, ordfører i Lyngdal kommune, og prosjektsjef i Nye Veier, Harald J. Solvik.


Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE) står for landets viktigste fastlandsnæring med mer enn 380.000 ansatte. I tillegg varsler bransjen om behovet for 7000 nye fagarbeidere.

Også Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) fremmer viktigheten av rekruttering, og direktør for næringspolitikk og kommunikasjon skriver i et innlegg til Byggeindustrien:

– Vi er en avgjørende del av klimaløsningen og ber stadig om gode krav slik at vi kan levere utslippskutt. Men uten tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft får vi heller ikke en grønn omstilling tuftet på lønnsomhet og effektivitet hos bedriftene, sier Christine Holtan Bøgh.

Det er Joint Venture Implenia Stangeland som bygger den 9,7 km lange veistrekningen, som har økt innsatsenve då øke lærlingandelen til 8%. Veien skal stå ferdig sommeren 2025, og vil på det meste ha 250-300 personer engasjer i prosjektet.

– Når alle fagene er i aktivitet, kommer det til å være lærlinger i fag som fjell- og bergverk, maskinfører, betongfaget, vei- og anleggsfaget, anleggsmaskinreparatør, sier prosjektsjef for Implenia Stangeland, Adler Enoksen. Implenia har ansvar for tunnel- og betongkonstruksjoner, mens Stangeland har ansvar for alt arbeid i dagen. Som underentreprenør for Stangeland, er det den solide mandalsbaserte TT Anlegg som er tildelt arbeidet helt vest av etappen, på Røyskår.

– Vi er fornøyd og stolt av at det første fagbrevet nå er tatt, og det er en glede at det også er en lokal ungdom, stråler Adler.

Det er lærlingen Gunnstein Reiersdal som nå kan skilte seg med tittelen fagarbeider, og smykke seg med fagbrev som maskinfører. Thomas Bentsen har vært mentor for Gunnstein i hele opplæringsperioden, og sier følgende:
– Gunnstein er en lun type som er flink og står på. Han er alltid positiv, pliktoppfyllende og en fantastisk person. Det siste året har han kjørt doser mer eller mindre fast, og da var det naturlig at han også tok fagbrevet på doser, roser mentoren den unge fagmannen. Gunnstein syns selv det er helt topp å få på plass fagbrevet.

Gunnstein Reiersdal er første lærling som tar fagbrev på Nye Veierutbyggingen i Lyngdal. Fagbrevet tok han med doser.

– Dagene går i valsing og dosing, og her i Lyngdal er helt topp. Det var godt å få gjennomført fagprøven, sier Gunnstein som har vært på E39-Lyngdal prosjektet siden slutten av februar.

Arbeidet med Grøvan bru er i gang

Dagens Grøvan bru skal utbedres ved at eksisterende brudekke og dragere erstattes med nytt dekke og nye dragere. Fundamentene som står på øst- og vestsiden av brua i dag vil bli gjenbrukt til den nye brua, mens pilaren under brua skal fjernes. 

Segmenter av betong sages, og skal løftes av ved hjelp av mobilkran. Etter at dekket er fjernet, skal midtpilaren som er støpt i Lygna løses ved hjelp av wiresag.

Pilaren under brua må sages i biter før den løftes vekk, og da vil det nødvendigvis bli en del betongstøv. Det må også brukes vann for å kjøle ned utstyret, og betongstøvet blir da til slam. Leder for ytre miljø, Nina Kristin Nilsen, forteller at arbeidet er godkjent av Statsforvalteren i Agder. Hun sier betongstøvet i seg selv ikke inneholder miljøskadelige stoffer, men at partikkelspredning er uheldig uansett og at de vil iverksette tiltak for å få samlet opp så mye støv og slam som mulig.

Under brua er hengt opp ei presenning i et rammeverk. Denne samler opp løse partikler, og leder slam over i slangen og ned til IBC-tanken som er plassert på land.

– Vi er opptatt av å bygge ny E39 så skånsomt det lar seg gjøre. Når vi fjerner pilaren under Grøvan bru er det vanskelig å forhindre at noe slam havner i Lygna, men vi vil gjøre det kan for å minimere påvirkningen. Arbeidet starter opp denne uken og vil pågå rundt to måneder, avslutter ytre miljø-lederen.

Det er adkomst til bade- og fiskeplassen, men med noe redusert parkeringsplasser.
Det er montert byggegjerder på deler av rasteplassen. Her vil også komme mobilkran som skal heise betongsegmentene på land.
Denne midtpilaren skal sages bort ved hjelp av wiresag.

Panten går til Røde Kors Lyngdal

Åse Gabrielsen var tidlig på banen og lurte på om det var mulig å få til et samarbeid. Det var selvsagt ønskelig også fra Implenia Stangeland sin side. Alle heier på Røde Kors sitt gode arbeid!

Det er satt ut pantestativ på Steintomta, og i alle brakkene på Røyskår, Foss og i Herdal.

Hvilke gode formål er det Røde Kors Lyngdal bruker pengene på? Åse forteller oss om arbeidet.

– Pengene vil bli brukt til å opprettholde våre aktiviteter, og noe oppgradering og vedlikehold av klubbhus. Til daglig driver vi med besøkstjeneste/hverdagshjelp i samarbeid med Eilert Sundt, helsefagarbeider som innebærer besøk på Helsehuset,og noe hjemmebesøk hos eldre.

I tillegg nevner også Åse følgende:

Røde Kors Lyngdal sin egen Odd Suvatne er her på riggen for å hente pant.

– Målene våre for året som kommer er oppstart av BARK, dvs. Barnas Røde Kors, i Lyngdal nord, samt besøksvenn med hund i samarbeid  med Lister- og Lindesnesregionene. Vi har også et prosjekt til jul som kalles Lyngdøler hjelper Lyngdøler, samt julemarked og høstbasar, avslutter Åse.

Vi i Joint Venture Implenia Stangeland heier på det gode arbeidet, sier prosjektsjef Adler Enoksen som er fornøyd med at panten går til et god formål.

1000 meter tunnel

Jippi! Stas å nå 1000 meter med tunnel. Lengdene er fordel på tre ulike lokasjoner. På Røyskår har vi drevet tunnel siden 15. februar og komt lengst. Det vil være litt variasjoner i vest-og østgående løp, men ca 300 meter er drevet av Kålåstunnelen som går fra Røyskår til Kvelland bru/Lygna.

I Herdal drives tunnelen i retning Foss/Lygna, og her er det drevet 70/100 meter. På Foss er vi ferdig med tverrslaget på 225 meter.

Tverrslaget er en sidetunnel som gir oss adkomst til hovedtunnelen, Rossåstunnelen. Her kan vi nå kjøre inn boreriggen og drive tunnelen i retning Herdal. Det betyr at det er to borerigger som nå driver i retning mot hverandre.

Grønn linje gir et visuelt bilde av hvor langt vi har drevet på Røyskår og hvor langt det er igjen.
I Herdal har vi drevet 70 meter i østgående løp, og 100 meter i vestgående løp. Her har det vært utfordringer med fjellkvaliteten og vannlekkasjer.
Her ser du tverrslaget på Foss. Tverrslaget gir oss adkomst til hovedtunnelen, Rossåstunnelen. Nå skal vi drive tunnel i retning Herdal.

Å barneskole har tegnet, og kunsten kan ses på biblioteket

Angelika (4b) har tegnet ei flott bro over elva. I tillegg illustrerer hun at det bygges tett på fjell, hun får frem at det er bevegelse i vannet, bebyggelse tett på anlegget og at det også er natur- og grøntområder tilknyttet arbeidet. Vi syns tegningen gir et godt bilde av Kvellandbru som bygges over Lygna.

Å barneskole (1.-7. klasse) er lokaliser på Rom i Lyngdal. Skolen har 260 barn fordelt på 14 klasser, og mange av de bor i nærheten av den nye motorveien som bygges gjennom Lyngdal. I samarbeid med lærere og rektor ved skolen, har arbeidsfellskapet Implenia Stangeland arrangert tegnekonkurranse med tema fra anleggsarbeidet som nå pågår.

– Det er en fin måte å informere både barn og foreldre om anleggsaktiviteten, sier Anette Gullestad Solsvik, rektor ved Å barneskole.

Tegningene kan nå ses av alle på Lyngdal bibliotek i sentrum i perioden 3. mai til 11. mai.
Det kåres en vinner i hver klasse som får et gavekort for 2 personer på kino.
Fellesskapet er også viktig, og en klassevinner fra 1. til 4. klasse, og en klassevinner fra 5. til 7. klasse, vinner pizza til hele klassen.

Premieutdelingen foregår klassevis 11. mai. Vinnerne er allerede kåret, og du kan se hvem de er ved å besøke biblioteket.

Konsulent ved innbyggertorget, Mona Aarnes Nesheim tar seg en kikk på de flotte kunst-bidragene fra Å barneskole. Velkommen til store og små i bibliotekets åpningstider frem til 11. mai

– Vi ønsker å rette en stor takk til biblioteksjef Hege Solli for at hun gjorde det mulig for oss og vise frem denne fantastiske kunsten, sier samfunnskontakt for Implenia Stangeland, Tove Ree.

Påminnelse om gratis SMS varsling i forkant av sprengning, hvor langt vi er komt med tunnelene og informasjon om hvordan vi ivaretar vassdragene.

Dersom du ønsker nabobrevet sendt direkte til din digitale postkasse, kan du kontakte Tove Ree på mail tove.ree@tsmaskin.no eller sende en sms på tlf 996 433 09.

Naboinfo-13.-aprilLast ned

I full gang med å drive tunnelene i Lyngdal

Siden oktober har det vært aktivitet på Nye Veier-prosjektet i Lyngdal, hvor Joint Venture Implenia Stangeland frem mot 2025 bygger firefelts motorvei mellom Herdal og Røyskår. 29. mars 2022 ble det avholdt en markering for oppstart av tunneldriften sammen med ordfører Jan Kristensen i Lyngdal kommune og andre sentrale personer fra administrasjonen til Herdal.

Adler Enoksen (prosjektleder JV Implenia Stangeland), Jan Kristensen (ordfører i Lyngdal kommune) og Harald J. Solvik (Nye Veier) foran Rossåstunnelen som nå er 28 meter lang i østgående løp og 72 meter lang i vestgående løp.

– En gledens dag, stråler prosjektsjef Harald J. Solvik på vegne av byggherren under markeringen.

Det var en fornøyd ordfører Jan Kristensen som fikk æren av å detonere markeringssalven i Herdal. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune.

Landskapet formes, og forbipasserende ser nå konturen av den nye motorveien i Herdal, øst for Lyngdal. Den 9,7 km lange etappen består blant annet av sju brukonstruksjoner og to tunneler. Tunnelmassene brukes internt i linja for å bygge opp strukturen i dagsonen.

Foran Rossåstunnelen øst: Eldbjørg Nilsen (JV Implenia Stangeland), Johnny Kristoffersen (JV Implenia Stangeland), Nina Kristin Nilsen (JV Implenia Stangeland), Zvezdana Malbasa (Lyngdal kommune), Giulia Chinellato ((JV Implenia Stangeland), Steinar Litland (Lyngdal kommune), Per-Steinar Karlsen (Nye Veier), Knut Thoresen (JV Implenia Stangeland), Jóhann Örn Friðsteinsson (Verkis), Chris Øseth (JV Implenia Stangeland), Berger Johannessen (JV Implenia Stangeland), Kjell Haugen (JV Implenia Stangeland), Håkon Nordgård (Nye Veier), Harald J, Solvik (Nye Veier), Adler Enoksen (JV Implenia Stangeland), Tom Inge Andersen (Nye Veier), Adrian Morsund (JV Implenia Stangeland), Jan Kristensen (Lyngdal kommune), Petter Røberg (JV Implenia Stangeland), Håkon Skarberg (JV Implenia Stangeland), Ottar Bech (JV Implenia Stangeland), Jan Christian Haga (JV Implenia Stangeland) og Tove Ree (JV Implenia Stangeland)

– Å få en god start betyr mye for videre fremdrift, og det er gledelig og se positivt engasjementet både fra kommunen og lokalbefolkningen, sier Solvik. Det å få markere oppstart av tunneldriften gir oss en mulighet til å vise fremdriften i anlegget.

Stolte og dyktige tunneldrivere. Fra venstre: Jan Christian Haga, Ottar Beck, Petter Røberg, Johnny Kristoffersen og Chris Øseth.

I skrivende stund er det skutt 309 salver, herav 116 salver i tunnel. Det var på Røyskår den første salven ble detonert i midten av februar, og det er drevet 170 meter med tunnel av den totalt 2700 meter lange Kålåstunnelen.

– Estimert gjennomslag er sen høst 2023, sier Adler Enoksen, prosjektleder for Implenia Stangeland. Kålåstunnelen drives fra Røyskår til Kvelland, mens den 3400 meter lange Rossåstunnelen drives i begge retninger, fra Foss og Herdal. Forventet gjennomslag for den lengste tunnelen er sommeren 2023. Det betyr at det er tre tunnelrigger og 12 drivelag tilknyttet prosjektet. Totalt er det nå 170 personer i aktivitet, inkludert lokale underleverandører som TT Anlegg og Lindland Maskin.

Grøvan bru stenges i perioden 9. mai – 8. juli

Lyngdal kommune har bestilt ny bru over Lygna på Grøvan, og i den anledning vil adkomsten til Grøvan over Lygna stenges i 7 uker mens arbeidet pågår.

(NB! Denne saken er redigert 21.juni: Dato for åpning er utsatt fra 2. juli til 8. juli kl 12:00)

Vi skal gjenbruke landkarene på både vestsiden og østsiden av elva, mens midtpilaren sages bort. Det vil bli montert nytt rekkverk.

Arbeidet vil foregå med anleggsmaskiner fra land.

Det vil også bli utført skogsarbeid i området. Det arbeidet starter så snart det er hensiktsmessig med resten av drifta.

Publikum vil ha adkomst til miljøstasjonen og fiske- og badeplass i hele anleggsperioden.

Byggherre Nye Veier og Joint Venture Implenia Stangeland har med sine prosjekterende rådgivere vært samlet for å på Utsikten hotell i Kvinesdal onsdag og torsdag denne uken. I tillegg til faglig innhold og en tverrfaglig oppdatering på hva som skjer fremover, var formålet å styrke relasjoner for å fremme god kommunikasjon og samhandling.

Samling for å fremme relasjoner og samhandling

Byggherre Nye Veier og Joint Venture Implenia Stangeland har vært samlet på Utsikten hotell i Kvinesdal onsdag og torsdag denne uken. På menyen stod faglig innhold og en tverrfaglig oppdatering på status, samt hva som skjer fremover i prosjektet. I tillegg var formålet å styrke relasjoner for å fremme god kommunikasjon og samhandling.

Fremme fra venstre: Harald J. Solvik (Nye Veier), Kine Gujord (JV Implenia Stangeland), Wendy Nylund (JV Implenia Stangeland), Marianne Ravnevand-Line (Nye Veier), Bogna Aadnevik (JV Implenia Stangeland), Larissa Gustafsson (JV Implenia Stangeland), Thorstein Dyrstad (JV Implenia Stangeland), Adrian Morsund (JV Implenia Stangeland), Håkon Nordgaard (Nye Veier), Tove Ree (JV Implenia Stangeland). Midten fra venstre: Tom Inge Andersen (Nye Veier), Adler Enoksen (JV Implenia Stangeland), Sigmund Lundevik (JV Implenia Stangeland), Jan-Eirik Nilsskog (JV Implenia Stangeland), Per Svendsen (JV Implenia Stangeland), Tom Andre Rødland (JV Implenia Stangeland), Stian Hvidsten (Omega Holtan), Eirik Spilling (JV Implenia Stangeland), Per Steinar Karlsen (Nye Veier) , Kim-Remy Holtet (Aventi), Vidar Låte (Aventi), Kjell Haugen (JV Implenia Stangeland). Bak fra venstre: Tarald Jarlsen (JV Implenia Stangeland), Atle Olsen (Nye Veier), Ragnar Holtan (Omega Holtan), Tore Solli (JV Implenia Stangeland), Ahmed Rashid (JV Implenia Stangeland), NN, Kay Schellenberg (Nye Veier), Magne Solberg (Nye Veier), Tom Rune Utheim ((JV Implenia Stangeland), Andreas Vang (Sweco), Maciej Nagucki (JV Implenia Stangeland), Christian Heinecke (Nye Veier) og Anita Enebakk (Nye Veier).

Dagene bestod i en blanding av prosjekteringsstatus, faglig oppdateringer, fremdriftsplaner, samt styrke en felles risiko- og kontraktsforståelse. Med en god miks av presentasjoner, film og workshop, var energien og stemningen skikkelig positiv.

– Det er også et mål å knytte til seg nye bekjentskap og styrke de relasjonene man allerede har, krydret med litt andre omgivelser enn på riggen, sier Adler Enoksen, prosjektleder i JV Implenia Stangeland. Det var flere av deltakerne som tok seg en tur ut i naturen etter en lang faglig dag innendørs.

Som et resultat av samlingen ble det signert en samhandlingsavtale, som er et felles verdigrunnlag for kommunikasjon og beslutningsprosesser i prosjektet.

Her signeres samhandlingsavtalen som er utarbeidet i fellesskap av Nye Veier og Joint Venture Implenia Stangeland. Hensikten med samhandlingsavtalen er å avklare og gjennomgå verdigrunnlag for samarbeids- og beslutningsrutiner. Fra venstre Adler Enoksen, prosjektleder i JV Implenia Stangeland, Sigmund Lundevik, assisterende prosjektleder i JV Implenia Stangeland og Harald J. Solvik, prosjektsjef i Nye Veier.

– Det har vært to produktive dager som har gitt oss en felles forståelse for status og veien videre. Dette er viktig tiltak for å fremme prosjektets prestasjonsmål, sier prosjektsjef Harald J. Solvik da han oppsummerer samlingen.

Vi vil også takke Agnes Berntsen og teamet for fantastiske omgivelser, gastronomisk nytelse og eksemplarisk service.

Hotelleier og energiboost, Agnes Berntsen sammen med Simona.

SMS-varsel om sprengning, det er forskjell på dagsone og tunneldrift

Til deg som har abonnement på gratis SMS-varsel i forkant av sprengningsaktivitet: Du må melde deg på både dagsone og tunneldriften. Sprengning ute i dagsone foregår stort sett mandag – torsdag mellom 07:00 – 21:00, mens det er aktivitet i tunnelene store deler av døgnet, inkludert helgene.

Herdal: Her må du melde deg på både Herdal (dagsone), samt Rossåstunnelen øst.
Foss/Kvelland: Her må du melde deg på Foss (dagsone), samt Rossåstunnelen vest.
Røyskår: Her må du melde deg på Røyskår (dagsone), samt Kålåstunnelen.

Du melder deg av/på her: https://nabovarsling.no/E39Lyngdal

Du kan når som helst endre innstillingene dine.

Her kan du lese den digitale versjonen av nabobrevet som ble sendt ut på e-post. Dersom du ønsker å motta dette brevet på mail, kan du kontakte Tove Ree på mail tove.ree@tsmaskin.no eller sende en sms på tlf 996 433 09.

Naboinfo-februar-2022Last ned

8% lærlinger på E39 Lyngdalutbyggingen, behov for oppdimensjonering av vg2 anleggsteknikk

Gigantutbyggingen som nå pågår mellom Herdal og Røyskår skal være en god lærlingsarena for fremtidige fagarbeidere. Hele 8% av timene skal utføres av lærlinger.

Både Stangeland Maskin og Implenia Norge har erfaring, infrastruktur og kompetanse til å lære opp fremtidens anleggsarbeidere, og anleggsbransjen er faktisk Norgesmestre i antall lærlinger.

Det er bare en stor «hump» i veien: tilgang til ungdommer!

Sam Eyde videregåendeskole i Arendal har både lærerressurser og utstyr til å utvide med hele 2 klasser. For bransjen innebærer økningen 30 nye fagarbeidere.

Landslinjen ved Øksnevad Videregåendeskole som ligger i Klepp Kommune, Rogaland tilbyr 60 studieplasser til anleggsteknikk, samt 15 plasser til anleggsmaskinmekaniker. Utav de 60 anleggsteknikk plassene, er det mulig å ta flere fagbrev, som for eksempel vei- og anleggsfaget, maskinfører, fjell- og bergverksfaget, asfaltfaget, rørleggerfaget, banemontørfaget, brønn- og borefag, veidrift- og veivedlikeholdsfaget. Mulighetene er mange!

Dette er linja som Stangeland Maskin tradisjonelt rekrutterer fra, og første elevinntaket for 2021/2022 kullet krevde et karaktersnitt på 4,2. Snittet er knyttet opp mot tradisjonell markedsøkonomi, altså tilbud og etterspørsel. 110 søkere på 60 studieplasser driver karakterpresset oppover.

Bygg- og anleggsbransjen har stort behov for fagarbeidere, og mulighetene er mange.

Implenia Norge er en riksentreprenør, og tar på seg oppdrag over hele landet. Det innebærer følgelig at de også rekrutterer lærlinger fra alle landets skoler.

De er tilknyttet Opplærlingskontoret for anleggs- og bergfagene, og er synlige overfor elever som for eksempel Byremo Videregående skole og Sam Eyde, som begge ligger i Agder.

Sammen med OKAB og flere andre riksdekkende entreprenører, fikk bransjen anledning til å møte Agder Fylkeskommune for å gi innspill til kommende behov for oppdimensjoner av flere skoleplasser innen bygg- og anleggsfagene.

Agder fylkekommune er opptatt av dialog med næringslivet, og er lyttende og interessert i møte med noen av de største entreprenørene i landet.

– Skoleplassene i Agder er dimensjonert for agder-entreprenørene, men nå som de store riksdekkende entreprenørene også rekrutterer fra agderskolene, vil dette medføre økt behov for flere lærlinger, sier opplæringskonsulent i OKAB Agder, Ivar Helge Andersen.

Peder Sødal, ansvarlig for lærlingene i Implenia Norge sammen med opplærlingsansvarlig i OKAB, Ivar Helge Andersen.

Stangeland Maskin har årlig 40-45 lærlinger innen ulike fag, og Implenia har 15-20 lærlinger til enhver tid.

Agder fylkeskommune er positive, og rådgiver for fag- og yrkesopplæring Trond Reinhardtsen vil med stor sannsynlighet anbefale en oppdimensjonering.

– Det er politikerne som til slutt bestemmer. Men når en samlet bransje gir så tydelige signaler vil det være mye lettere for fagopplæringen å anbefale en økning hvis vi får nok søkere.

Ledelse og lærere på Sam Eyde er klar:

– Vi har lærerressurser og utstyr til å øke opp med to klasser, altså 30 elever allerede fra høsten, så det står ikke på oss, sier rektor ved Sam Eyde videregående skole, Nils Inge Røyna.

Rektor ved Sam Eyde videregående skole, Nils Inge Øyna hevder å ha både lærerressurser og utstyr til å oppdimensjonere med 30 studieplasser. Rådgiver innen fag- og yrkesopplæring i Agder fylkekommune, Trond Reinhardtsen syns det var positivt å få en dialog med en samlet bransje.

Ander entreprenører som deltok i møtet var: AF Gruppen, NRC Group, Risa, Hæhre entreprenør og TT Anlegg.

På lag med naturen når den nye motorveien bygges

Det bygges ny firefelts motorvei i Lyngdal, og for byggherre Nye Veier og totalentreprenør Implenia Stangeland finnes det ikke kompromiss når det gjelder viktige miljøhensyn. To av fem prestasjonsmål er nemlig knyttet opp mot ytre miljø.

– Det viktigste vi gjør er å forebygge og etablere barrierer for å unngå miljøutslipp og skader på miljøet, sier ytre miljø-ingeniør Eldbjørg Stenrud Nilsen i Implenia Stangeland. Sammen med assisterende ytre miljø-leder Tera Elizabeth Lyons har hun vært involvert i Lyngdalsprosjektet siden planleggingen startet.

Nye Veier er en målbevisst byggherre med strenge krav og høye forventninger, og to av fem prestasjonsmål er knyttet opp mot ytre miljø. I tillegg til mål om en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, skal Implenia Stangeland iverksette tiltak for å minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø. YM-ressursene her ved Tera Elizabeth Lyons (t.v) og Eldbjørg Stenrud Nilsen (t.h).

Med hver sin mastergrad innen geologi og en solid dose erfaring, er de viktige bidragsytere til den 9,7 kilometer lange motorveien som nå bygges i Lyngdal. Og begge arbeider tett på prosjektet.

– I løpet av ei arbeidsuke har vi vært ute i hele linja, sier Tera.

Dialog med utførende personell og ledere er viktig for å lykkes.

– Vi stiller mange spørsmål for å kartlegge og forsikre oss om at teori og praksis fungerer sammen, og vurderer fortløpende tiltak sammen med driftspersonell. Folkene ute i drift har så mye å tenke på, og det er vår jobb å følge opp og stille gode spørsmål for å avklare at om tiltakene fungerer som tiltenkt, forklarer hun.

Markus Nilsplass er formann tunnel, og i forbindelse med pågående støpe aktivitet på riggplassene er det viktig å sikre gode løsninger som for eksempel avstander til vassdrag, hensynsoner og viktige naturforekomster og kulturminner.

Tiltakene som iverksettes for å minimere belastningen på miljøet, lever med prosjektet. En av de største utfordringene er vannhåndtering.

– Vi planlegger alltid tiltak før oppstart av nye større arbeidsoperasjoner. Sammen med drift ser vi på terrengets utforming og hvilke løsninger som kan iverksettes. Dette går blant annet på avstander til vassdrag, hensynsoner og viktige naturforekomster og kulturminner, forklarer Tera.

Å være tett på ledelse og utførende personell er viktig for å lykkes med arbeidet. Det er foreløpig tre ulike lokasjoner hvor arbeidet er i gang, og i løpet av ei uke har Eldbjørg og Tera arbeidet aktivt ute i felt, både med observasjoner, tiltak og dialog med kollegaer.

Det er mange bekker og vassdrag i anleggsområdet, og i henhold til utslippstillatelser sendes vann fra anleggs- og tunnelarbeidet ut i disse. Anleggsvannet behandles før utslipp, og vassdragene overvåkes ved bruk av loggere som er utplassert i vassdragene, samt prøvetakning og visuelle kontroller.

Anleggsarbeid innebærer at stein og jordmasse flyttes på, og i perioder med mye nedbør og snøsmelting kan misfarget overvann havne utenfor anleggsområdet. Selv om vannet er misfarget, så er det ikke i forurenset i ordets forstand.

Vassdragene tilknyttet anleggsområdet overvåkes ved bruk av loggere som er utplassert, dette i tillegg til prøvetakning og visuelle kontroller.

– Ved å iverksette gode avbøtende tiltak for partikkelavrenning samt å overvåke vassdragene hyppig, hjelper dette oss med å minimere negativ belasting på vannforekomstene. Det slippes ikke ut stoffer som er skadelig for fisk eller mennesker, sier Tera.

Avbøtende tiltak er sedimenteringsbasseng for anleggsvannet, og renseanlegg for tunneldrivevatn.

Gode, trygge løsninger for vannhåndtering er viktig for å minimere belastning på miljøet, og gode avbøtende tiltak som sedimenteringsbasseng og renseanlegg er viktige tiltak.

– PH-en i tunneldrivevatnet justeres ved hjelp av CO2. Det er også loggere i vassdragene som måler vannkvalitet og pH-verdi, sier Eldbjørg. Loggerne sjekkes ukentlig, og daglig kan man også følge opp målingene fra loggerne fra PC-en og inspisere fargen på vannet ute i anleggslinja.

Det er veldig gøy å arbeide for et arbeidsfellesskap hvor to entreprenører med hver sin kultur og kompetanseområder jobber mot felles mål. I tillegg har vi en målbevisst byggherre med strenge krav og høye forventninger. Nye Veier viser oss høy tillit som totalentreprenør, og overlater til oss å finne trygge, gode løsninger, sier Tera

Totalentreprise på elektro og SRO tildelt Aventi

Kontrakten på leveranse av elektro og SRO (styring, regulering og overvåkning) har en verdi på 100 millioner om omfatter prosjektering og utførelse. Prosjektet utføres sammen med underleverandør Omega-Holtan.

– Vi er stolte over å få være med på å levere dette prosjektet sammen med Joint Venture Implenia Stangeland. Det har vært en lang og givende tilbudsprosess, der vi har blitt utfordret på kvalitetskriterier og pris, sier leder for Salg og Marked i Aventi Installation, Terje Hundere.

Prosjektet er et av de største Aventi Installation har signert. Kontrakten er en totalunderentreprise der Aventi Installation har totalansvaret for elektro og automasjon.  

– Aventi har gjennom anbudsprosessen utvist en stor grad av profesjonalitet gjennom involvering og bistand ved tekniske avklaringer og innspill knyttet til optimaliseringer, sier innkjøpsleder i JV Implenia Stangeland, Bogna Aadnevik. Videre fremhever hun solide referanser og gode tilbakemeldinger om Aventis kompetanse knyttet til prosjektering, samt de har vært løsningsorientert i en krevende situasjon knyttet til økte råvarepriser.

– Vi har lagt ned mye arbeid med å tilpasse virksomheten vår til større prosjekt der vi inngår som totalleverandør av elektro og automasjon. Kontrakten med JV Implenia Stangeland bekrefter at vi har lykkes med strategien vår, fortsetter Hundere.

Illustrasjonsbilde Aventi

Prosjekteringsarbeidene sammen med Omega Holtan er startet opp for fullt. Detaljprosjektering og innkjøp vil starte til våren, og installasjonsarbeidene starter på sensommeren 2023. Prosjektet skal stå ferdig sommeren 2025.   Prosjektet vil gi mye installasjonsarbeid som omfatter installasjoner av tekniske bygg, hoved- og nødstrømsfordelinger, ventilasjon, belysning, sikkerhetsutrustning og trafikkteknisk utstyr. Alt knyttes sammen av et automasjons- og kommunikasjonssystem som tilknyttes vegtrafikksentralen i Porsgrunn.

– Vi er svært glade for å ha Aventi med videre i prosessen og ser frem til fortsatt godt samarbeid, sier Aadnevik.

Anlegget som leveres skal oppfylle strenge krav til robusthet, oppetid og lavt energibruk. Dette sammen med kvalitet og sikkerhet for trafikanten er viktige elementer for å oppnå prosjektets mål.

– Vi er glade for å være en del av at kompetent team, som nå går i gang med å realisere E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest. Vi er motiverte og innstilte på å bidra til å oppnå prosjektets målsettinger, avslutter Hundere.

Nå blir det rundkjøring i Herdal

Det skal bygges rundkjøring på dagens E39 i Herdal, et steinkast fra administrasjonsriggen til prosjektet. Byggetiden for rundkjøringen er estimert til to måneder, og mens arbeidet pågår er veien lagt i en bue utenfor arbeidssonen.

Både vest- og østgående trafikk er lagt utenfor dagens E39 mens det bygges rundkjøring.

Rundkjøringen blir en del av tilførselsveien til den nye motorveien, Herdalskrysset. I dette krysset vil det også bygges kollektivparkering og rasteplass.

Omlegging av veien er også tidligere omtalt, du kan lese den saken her.

Kanskje ikke er lokal, og lurer på hvor Herdal er? Du kan klikke deg inn på filmen under, og se midlertidig kjøremønster et glimt av Herdal.

https://vimeo.com/676751747/9ebae37571

Herdal er øst for Rom, tett på et mindre industriområde hvor blant anna Portkongen og OneCo har virksomhet. Rom er kanskje også et nytt stedsnavn for noen? Her finner du for eksempel Handelsparken , Alleen senter og Lyndal Inn, som er plassert tilgjengelig langs dagens E39.

Rundkjøringen som nå bygges, er markert ved oransje sirkel i illustrasjonen. (Illustrasjon Nye Veier)
Et nærmere utsnitt av Herdalskrysset, hvor rundkjøringen er markert nede i venstre hjørne. (Illustrasjon Nye Veier)

Vi er blitt bedre kjent med Lyngdal by

Hvordan kan vi bidra til lokal verdiskapning i Lyngdal, og hvordan kan Lyngdal markedsføre seg overfor oss?

I dag er vi blitt bedre kjent med Siv Rosfjord Loga og Janne Fardal Kristoffersen som representerer Lyngdal by, interesseforening for handelsstanden i Lyngdal. De har mange spennende medlemsbedrifter som driver med service, varehandel, opplevelser og industri ellers. Formålet er å bli bedre kjent, og finne effektive måter for å drive gjensidige markedsføring for hverandre.

Foran boligriggen på Steintomta Janne Fardal Kristoffersen (daglig leder Lyngdal by), Kine Gugjord (kontorsjef Implenia Stangeland) og Tove Ree (samfunnskontakt Implenia Stangeland).

Beskyttelse av Romsdalsbekken

Det foregår mye skoging i Vatlandsdalen, og det er iverksatt flere tiltak for å beskytte bekkene mot avrenning og unødig påkjenning. I tillegg til sedmenteringsbasseng og avskjærende grøfter, er det lagt ned en trase av tømmerstokker og gummimatter. Dette kom som et resultat av risikovurdering av kjøring med hogstmaskiner over og nær bekken. Tømmeret og gummimattene beskytter bekken når tunge anleggsmaskiner belter over bekken.

Bildet er tatt fra påhugg til Kålåstunnelen vest, retning mot Pitstop. Ut av tunnelen vil Hårikstadbru bygges over Vintlandsveien og inn i Vatlandsdalen. Ved den oransje Hitachi-maskinen, ca midt i bildet går Romsdalsbekken. Det er her det er lagt tømmerstokker og gummimatter for å beskytte bekken.
For å beskytte Romsdalsbekken legges det ned tømmerstokker og gummimatter slik at hogsmaskinen kan kjøre over.

Gratis SMS i forkant av sprengningsarbeid

Det vil foregå boring og sprengning både i dagsone og inne i tunnelene gjennom hele prosjektperioden. Dette arbeidet fører med seg støy, både fra anleggsmaskiner og sprengningsarbeid. Vi kan forsikre om at arbeidet gjennomføres på en trygg måte, både for oss på anlegg og for deg som er tett på.

Bor du tett på anleggslinja vår, anbefaler vi har du melder seg på gratis SMS varsling. Da vil du motta SMS i forkant av hver detonasjon. Det vil i tillegg være postevakter for å hindre at uvedkommende forviller seg innenfor sikkerhetssonene.

Du kan melde deg på her: https://nabovarsling.no/E39Lyngdal

Trafikklys på Vintlandsveien

Vårt mål er å gjennomføre en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, både for oss publikum. Dersom du kjører Vintlandsveien, vil du derfor møte trafikklys som regulerer trafikken ved påhugget til Kålåstunnelen vest.

Sensorer identifiserer når det kommer biler som skal krysse anleggslinja, og vil stoppe anleggsmaskinene for å slippe publikum trygt gjennom.

Kommer det rundkjøring ved Steintomta?

Kantine- og boligriggen tar form på Steintomta, tett på Lyngdal sentrum. Dette blir Lyngdals største hotell med 220 sengeplasser, treningsrom og kantine. Uke 2 har TT Anlegg lagt om trafikken langs Kirkeveien, mellom Felleskjøpet og Steintomta.

Så fort været tillater det, vil det blir asfaltert på Steintomta. Her kommer 220 sengeplasser, treningsrom og kantine.

– Kommer det rundkjøring her? spør en forbipasserende turgåer.

Det kommer ikke rundkjøring. Arbeidet som nå foregår i veien er for å koble riggområdet til det kommunale vann- og avløpsnettet. Veien vil være åpen igjen innen torsdag denne uken.

– Hvordan skal det nå gå i rush trafikken, og med alle de arbeidsbilene som skal ut på veien, spør turgåeren.

Majoriteten av trafikken ut og inn av Steintomta vil foregå før 7 på morgenen, og mellom 18-20 på kvelden, så vi ser ikke at Implenia Stangeland kommer til å øke presset på Kirkeveien i rushtiden.

Mandag til torsdag uke 2 er Kirkveien midlertidig lagt om for å koble riggene til kommunalt vann- og avløpsnett.

Det som er sikkert, er at det nå vokser opp en ny, stor bedrift i Lyngdal, og både Implenia- og Stangeland biler er godt synlig i trafikkbildet.

Norconsult landet avtale om heldigital gjennomføring

I starten av desember ble det klart at det er Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) som skal sikre heldigital prosjektgjennomføring av nye E39 Lyngdal Øst–Lyngdal Vest.

Det skal gjøres med ISY Prosjekt, som i dag brukes til å forvalte prosjekter med en samlet verdi på over 30 milliarder, skriver Norconsult i en pressemelding.

Strekningen gjennom Lyngdal skal stå ferdig sommeren 2025, og har en prosjektverdi på 2,9 milliarder. For å sikre en heldigital og smidig prosjektering, har Implenia Stangeland signert avtale med NoIS. ISY Prosjekt har blitt valgt i flere nye prosjekter det siste året og porteføljen har nå passert 30 milliarder i prosjektverdi.

Leder an med heldigitalt samferdselsprosjekt

Som byggherre er Nye Veier opptatt av å effektivisere veibygging gjennom å ta i bruk nye løsninger, materialvalg og prosjektmetoder. Med høye krav til digitalisering, har de bidratt til å skape en ny standard for digital informasjonsflyt i store samferdselsprosjekter.

Siden NoIS ble engasjert til å sikre en heldigital prosjektering av Nye Veier sitt prosjekt, E39 Kristiansand vest – Mandal øst, har ISY Prosjekt blitt utvidet med funksjonalitet som er viktig for vei- og anleggsprosjekter. Dette inkluderer blant annet muligheten til å vise snitt i modellen, metadata, avanserte filter og takeoff, 4D og automatisk uttegning av tverrprofil og lengdeprofil. I tillegg gir løsningen muligheter for pelenummer, annotering for byggbar BIM, oppgavestyring samt integrasjon mot SHA-løsning og Sharepoints dokumenthåndtering. Videreutviklingen av ISY Prosjekt har også resultert i en internasjonal digitaliseringspris for IKT-leverandøren.

Skjermdump fra ISY prosjekt av modellen av Kvellandbru.

Som totalentreprenør og rådgivende ingeniør, har Implenia-Stangeland og Sweco en stor og kompleks oppgave foran seg. E39 gjennom Lyngdal inkluderer 5300 meter vei i dagen, 6400 meter doble tunneler, to lengre bruer og ett motorveikryss. Med mange års erfaring og ekspertise innen bygging av komplekse infrastrukturprosjekter, har Implenia-Stangeland vært bevisste på at dette også stiller tøffe krav til en heldigital og ryddig prosjektering. 

– Veistrekningen gjennom Lyngdal er svært kompleks, noe som setter høye krav til den digitale prosjektgjennomføringen. Samtidig er det også høye krav til brukervennlighet for programmene som brukes. Med ISY Prosjekt kan vi enkelt ta i bruk integrert teknologi som BIM og GIS, noe som igjen gjør at vi kan fortsette å holde en svært høy standard innen veibygging, sier Larissa Gustafsson, sjef for prosjekteringsledelse i Implenia.

Komplekse prosjekter krever enkle løsninger

Ved bruk av blant annet BIM er det enkelt å sørge for at alle forholder seg til kun én modell, kontra flere tusen tegninger. Løsningen gjør at alle aktører i prosjektet kan hente ut digitale rapporter, modelldetaljer, prosjektert status (MMI) og annen viktig informasjon i nær sanntidskvalitet. Dette gir en svært presis oversikt, som lar byggherre og andre aktører følge opp alt fra risiko, fremdrift, HMS og modeller, til dokumentasjon og FDV-informasjon (forvaltning, drift og vedlikehold).

Larissa Gustafsson, sjef for prosjekteringsledelse i Implenia til høyre sammen med assisterende prosjekteringsleder Benedicte Todnem Borgersen.

– Implenia-Stangeland har stilt høye krav til digital leveranse av all relevant prosjektinformasjon, og skal bruke ISY Prosjekt for å bidra til smidig og effektiv prosjektering. ISY Prosjekt tillater rådgivere, byggherre, entreprenør og leverandører å jobbe sammen i ett og samme system, noe som er en stor fordel, særlig i komplekse veiprosjekter, sier Knut Erik Abrahamsen, seniorrådgiver i NoIS.

ISY Prosjekt sørger for både god dataflyt og strukturering av informasjon, i tillegg til å sikre en smidig overlevering av data når prosjektet er ferdig. Dette kan Nye Veier bruke rett inn i sitt forvaltningssystem, og bidrar til at de store datamengdene som er oppsamlet kommer til nytte når utbyggingen går over i driftsfasen.

– Det er viktig for oss å sørge for god oppfylling av prestasjonsmålene satt i prosjektet. Ett av dem er å realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt som minimerer bygge- og leveringskostnadene. Dette skal vi skal oppfylle med NoIS, og sammen er vi med å etablere en ny standard for veientrepriser i Norge, sier Gustafsson.

Nabobrev av 22. desember 2021

Her kan du lese digitalversjonen av nabobrevet som ble distribuert desember 2021

Naboinfo-desember-2021Last ned

Amalie Bråtlund bor tett på anleggslinja, og hadde behov for mer informasjon om hva som foregår når det bygges ny E39 tett på nabolaget hennes.

Å forstå gir trygghet og ro

Det 9,7 kilometer lange lange veistrekket som nå bygges mellom Herdal og Røyskår, består av to tunneler. Kålåstunnelen blir cirka. 2,7 kilometer lang og skal drives via påhugg fra Vatlandsdalen.

Rossåstunnelen med sine 3,4 kilometer skal drives både fra Herdal og via et 200 meter langt tverrslag på Foss. Arbeidet med å klargjøre påhuggene pågår for fullt, og i pukkverket til Foss pukkverk på Foss, bygges det anleggsvei opp mot tverrslaget.

Bildet er tatt 14. desember og viser starten på anleggsveien som bygges opp mot tversslaget. I bakgrunnen er riggområdet som vi leier av Foss pukk.

Amalie Bråtlund (11 år) bor på Foss, og er nabo på rigg- og anleggsområdet vårt tilknyttet Foss pukkverk. Familiens bolig ligger ca 700 meter i luftlinje fra anleggsområdet, og hun hører godt anleggsaktiviteten.

– Jeg er hjemme alene etter skoletid, og jeg syns det er litt skummelt når det sprenges, forteller hun.

I følge psykolog Karl Tore Øvergård er det menneskelig og normalt å være skeptisk og kjenne på redsel. Disse følelsene kan komme av at noe er uoversiktlig, eller ikke har kunnskap om.

For å gi Amalie mer informasjon og innsikt om hva som foregår, ble hun invitert med ut i anleggslinja for en omvisning både på Foss og i Herdal.

– Jeg fikk lukte og kjenne på dynamitt, i tillegg forstår jeg bedre hva som gjør at det blir lyder. Jeg var tett på boreriggene som lager klar hullene som dynamitten skal ned i, og jeg fikk se hva som skjer med steinen etter at fjellet er sprengt, forteller hun.

Bergsprenger Hans Jacob Nygaard forklarer Amalie hva som skjer i forkant og under en salve. Her lukter hun på dynamitt.

Etter endt besøk, meldte hun seg på gratis sms-varsling, slik at hun kan få melding i forkant av neste salve som blir detonert.

– Jeg kan også gå inn på nettsiden, og se når det skal sprenges neste gang, sier hun fornøyd.

Du kan gå inn på nabovarsling.no og melde deg på varsling om sprengning. Her kan du også se gjennomførte og planlagte salver.

Omlegging av E39

Arbeidet med å bygge rundkjøring på dagens E39 er i gang. Det betyr nedsatt hastighet fra 80 km/t til 50 km/t langs veistrekningen som går forbi anleggsområdet i Herdal.

Det er vurdert å ha høyere fartsgrense når det ikke pågår arbeid, men det er viktig at fartsgrensen risiko vurderes i lys kjøreforholdene. Kjørebanen vil legges i en kurve, og i tillegg pågår arbeidet vinterstid og at frisikten kan være redusert i perioder. Av den grunn vil fartsgrensen være satt til 50 km/timen hele døgnet.

Det blir manuell dirigering i begge retninger mens det settes ut skilter og tungsikring.

Tirsdag 14. desember startet arbeidet med å plassere ut skilter og tungsikring i henhold til godkjent skiltplan. Det vil bli manuell dirigering i begge retninger mens dette arbeidet pågår. I løpet av uke 51 vil all tungsikring være på plass, og arbeidet med veiutvidelse starter opp. Arbeidet med å legge om dagens E39, samt bygging av rundkjøring tar cirka fire uker. Det betyr at i løpet av januar vil dette arbeidet være ferdig.

Yrkessjåfør Vegard Flatebø bistår i arbeidet med å sette ut skiltene langs dagens E39
Farten må tilpasses forholdene, og når veien legges i kurve, samt at det er vinter og mulighet for redusert frisikt, er det hensiktsmessig at farten er redusert hele døgnet.

Innbyggermøtet er avlyst

Vi hadde gledet oss til å fortelle dere om prosjektet den 14. desember, men på grunn av innstrammede restriksjoner for å reduserer spredning av covid, er det riktig å utsette til neste år.

Målet med innbyggermøtet er to-delt. Det ene er at vi har en felles arena hvor vi kan fortelle dere hvem vi er, hva vi skal bygge og hvordan anleggsdriften vil foregår. Det andre er at vi får møte dere, ansikt til ansikt, og lære dere bedre å kjenne. Høre hva dere er opptatt av, hva dere trenger av informasjon fra oss fremover. Servere litt mat og kaffe, og få til den uformelle praten. Dette vil vi ikke oppnå dersom vi velger en heldigital-løsning. Derfor utsetter vi til det er mulig å møtes personlig.

Her kommer hovedriggen for Nye Veier-prosjektet

Arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland er i full aktivitet med Nye Veier-prosjektet ny, trafikksikker E39 fra Herdal til Røyskår i Lyngdal, Agder. Hovedadministrasjonsriggen til arbeidsfellesskapet blir godt synlig med sin beliggenhet like inntil eksisterende E39 i Herdal.

Til venstre ser går dagens E39, mens helt til høyre i bildet ser du anleggsarbeid hvor ny E39-trase nå bygges.

Det er Drammensfirmaet Adapteo som er tildelt oppdraget med å levere den 100 meter lange riggen på to etasjer.

– Adapteo jobber etter seks av FNs bærekraftmål innen utdanning, motstandsdyktig infrastruktur, holdbar ressursutnyttelse til å bekjempe miljøforandring. Det er i henhold til våre krav innen seriøsitet og bærekraft, og vi ser frem til å flytte inn i det moderne modulbygget, sier innkjøpsleder Bogna Aadnevik.

Bygningene er konstruert for å gi et best mulig inneklima, i tillegg til bærekraftig produksjon og løsninger med lavt energinivå med god isolasjon, lufttette vindu og dører, samt bruk av varmepumper og led-belysning.

– Det passer godt med Nye Veier som byggherre sine ambisjoner, sier Nils Bernt Rinde senior kommunikasjonsrådgiver i det statlige veiutbyggingsselskapet.

–Det er en anerkjennelse for oss å bli valgt som leverandør til et prosjekt som har høye krav til seriøsitet og kvalitet, sier Marius Hasle som er salg og prosjektutvikler i Adapteo.

Illustrasjon av den 100 meter lange hovedriggen i Herdal

Det er arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland som sammen med byggherre Nye Veier, Sweco og andre tilknyttet prosjektet skal har kontorplass i Herdal.

Adrian Morsund anleggsleder for tunnel sammen med prosjektsjef Adler Enoksen. Det er arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland som sammen med byggherre Nye Veier og Sweco som skal ha kontorplasser i Herdal.

Kantine og boligrigg nært sentrum

Vestlandsbaserte Stord Innkvartering er valgt som leverandør av kantine- og boligrigger, som skal etableres på Steintomta, like inntil fylkesvei 43 nært Lyngdal sentrum.

Bygningsmassene som nå kommer på Steintomta består av seks enheter og vil består av 184 moduler for overnatting, kantinefasiliteter og treningsrom.

– Riggene er helt nye og skal være den mest moderne og bærekraftige anlegget som er levert til nå av Stord Innkvartering. Lydisoleringen, gode senger, samt varmekabler i badegulv gir økt trivsel og bokvalitet for arbeiderene, og er uten tvil et viktig bidrag for å opprettholde trivsel og produktivitet i prosjektet, sier Bogna Aadnevik.

Illustrasjon av boligriggene som skal monteres på Steintomta, like inntil fylkesvei 43 nært Lyngdal sentrum.

Bygningsmassen består av totalt seks enheter som sammen rommer 184 moduler for overnatting, forpleining og treningslokaler.

TT Anlegg er godt i gang med planering og grunnarbeid av boligrigg-tomta.

– Vi er stolt av å bli valgt som leverandør av rigger til prosjekt E39 Lyngdal. Implenia er en viktig kunde for oss, som vi har samarbeidet med i mange år. Vi syns det er spennende å bli utfordret på bærekraftig utvikling. For første gang vil vi levere et prosjekt der all transport av moduler vil foregå med klimanøytralt drivstoff, noe som er et av våre tiltak for å bidra til prosjektets bærekraftsmål, sier Endre Sørstrømmen, Managing Director i Stord Innkvartering. Arbeidet med å montere både bolig- og kontorriggene starter allerede uke 48, og skal være innflytningsklar på nyåret.

Kontrakt på 150 millioner sikrer arbeidsplasser i Lyngdal

Ribe Betong er tildelt betongkontrakt på Nye Veier prosjektet i Lyngdal. Over en periode på tre år skal det lokale blandeverket levere 90.000 kubikkmeter med betong.

– Vi er veldig fornøyde med å få delta på dette prosjektet, som sikrer arbeidsplasser i område de tre neste årene. Vi er heldige med tidspunktet da vi er i sluttfasen av leveransen til andre store prosjekter, sier daglig leder Roger Ribe i Ribe Betong.

Roger Ribe ser muligheter i oppdraget som starter i starten på 2022, og vil øke bemanningen fra dagens 12 til 27 ansatte.

– Dette gir 15 nye, lokale arbeidsplasser, sier den daglige lederen som følgelig er fornøyd med at satsningen på betongblandeverket i Lyngdal var strategiske riktig.

Ribes nye blandeverk i Lyngdal var en viktig investering for å sikre kontrakten. Blandeverket er av typen Tecwill Acramix, og ferdigstilles desember 2021. Kapasiteten er opp til 100 kubikkmeter i timen, og produksjonen vilgå døgnkontinuerlig. (arkivbilde Ribe betong)
Ribe på leveranse til Hårikstad ved Vintlandsveien. Her kommer riggplass tett ved påhugget til tunnelen og Hårikstadbru.
Forskaling og støping av fundament til verksted- og vasketelt ved riggområdet på Hårikstad.

NOC tildeles kontrakt på forpleining i E39-prosjektet i Lyngdal

Arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland har inngått kontrakt på forpleiningstjenester med Norsk Offshore Catering (NOC) for E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest prosjektet. 

– Næringsrikt og godt kosthold og er viktig for trivselen og motivasjonen til alle som nå skal bo på brakkeriggen i Lyngdal. NOC har veldig gode referanser fra tidligere prosjekter, og scorer høyt på våre krav til seriøsitet og bærekraft.  Det i tillegg til selskapets fokus på bruk av lokale leverandører og kortreiste råvarer veide høyt i evalueringen, sier Bogna Aadnevik, innkjøpsleder i Implenia Stangeland.

For rogalandsbaserte NOC betyr avtalen ansettelse av flere medarbeidere. Belegget i boligriggen vil følge fremdriftsplaner og aktiviteten på anlegget. NOC vil på topp ha 10 personer i aktivitet på anlegget, inkludert to kjøkkensjefer. – Vi er takknemlige for tilliten arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland viser, og vil jobbe for å sikre god velferd, renhold og matservering i forbindelse med prosjektet. Mange av våre gjester oppholder seg i anleggsleirene i lengre perioder og forpleiningstjenestene er en viktig faktor for trivsel og glede på jobb, sier driftssjef i NOC, Ernst Rossebø.

Gjennom eierselskapet Insider Facility Solutions, har virksomheten allerede servicepersonell som er bosatt i Lyngdal og nabokommunene, men de vil ha behov for flere etter hvert som belegget øker.

– Vi er stolte over at vi er valgt som leverandør, og ser frem til et godt samarbeid med JV Implenia Stangeland, avslutter Rossebø.

Sprengningsaktivitet Vintlandsveien og Herdal

Det foregår daglig boring- og sprengningsarbeid langs Vintlandsveien og i Herdalen. Dette arbeidet fører med seg støy, både fra anleggsmaskiner og sprengningsarbeidet. Vi kan forsikre om at arbeidet gjennomføres på en trygg måte, både for oss på anlegg og for deg som er tett på. Vi har beregnet støy- og rystelsesmålinger for traseen, og arbeidet er planlagt og gjennomføres innenfor sikkerhetsregelene. Det er også montert avansert måleverktøy som gis oss muligheten til overvåkning og kontroll på rystelser og støyende arbeid.

Du kan lese mer om planlagte sprengninger på nabovarsel.no/e39lyngdal. Her kan du også melde deg på gratis SMS-varslingstjeneste for de områdene du er interessert i. Da vil du få en SMS 15-30 minutter i forkant av hver salve.

Langs E39 i Herdal kan du både se, føle og høre salven når den detoneres. For din sikkerhet vil vi stanse trafikken i korte øyeblikk.

Dette skiltet er montert ved Ringveien og oppe ved Jovannet i krysset mellom Mølleveien/Åsane.

Turområde ved Herdal

Fra mandag 22. november vil vi starte opp med boring- og sprengning i Herdal. Anleggsområdet er ikke fysisk sperret av, men det er satt opp advarselsskilt ved turstiene som leder til Mølleveien/Åsebakken. Vi anbefaler at veien ved Jovannet ned Mølleveien/Åsebakken ikke benyttes.

Ved sprengning vil det stå postevakter og påse at uvedkomne ikke forviller seg inn på anleggsområdet.

Du kan melde deg på varsel om sprengning ved å klikke deg inn på nabovarsling – velg aktuelt område for varsel.

https://nabovarsling.no/E39Lyngdal

Innbyggermøte 14. desember er avlyst

Det blir informasjonsmøte angående utbyggingen av firefeltsmotorvei mellom Herdal og Røyskår. Velkommen til Lyngdal kulturhus tirsdag 14. desember kl 18:00

Prosjektsjef i Nye Veier Harald J. Solvik forteller om lokal verdiskapning under næringstreffet.

Lyngdal formannskap har vedtatt lokal forskrift om smittekarantene i perioden 12. november til 26. november.

Det opprinnelige innbyggermøter er flyttet fra 25. november til:

14. desember kl 18:00

Det er vårt mål at alle som er interessert i utbyggingen av ny E39 gjennom Lyngdal, skal få mest mulig informasjon. På innbyggermøtet vil du møte representanter fra Nye Veier, Lyngdal kommune og arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland.

Nye Veier forteller om målet med å bygge ut ny E39 mellom Ålgård og Kristiansand ,og hva som er status på de andre etappene. Du vil bli bedre kjent med Implenia og Stangeland, og få informasjon om hva som skal bygges mellom Herdal og Røyskår i Lyngdal.

Et av prosjektmålene er å minimere ulemper for trafikanter og tredjepart, følgelig er det viktig for oss å bli bedre kjent med innbyggerne i Lyngdal. Vi har lagt inn en pause med enkel servering, slik at vi kan få tid til samtaler og spørsmål.

Vi ses i kulturhuset. Ta gjerne kontakt med Tove Ree på telefon 99643309 dersom du har spørsmål eller kommentar i forkant av møtet.

Nye Veier og arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland inviterer til informasjonsmøte tirsdag 14. desember kl 18:00 i kulturhuset.

Vatlands- og Vintlandsveien

På Vintlandsveien foregår det nå arbeid med å utvide og forsterke kjørebanen, slik at flere anleggsmaskiner kan mobiliseres. Vatlandsveien, Vintlandsveien og Hårikstadveien er åpne, men alle brukere av veiene oppfordres til å kjøre om Grøvan.

Steintomta og Solsiden

Arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland har inngått kontrakt med Agder veitransport om å leie «Steintomta». Området ligger langs Kirkeveien, inn mot Lyngdal sentrum.

Området vil bli opparbeidet, og det skal etableres fem boligrigger som inkluderer 220 sengeplasser og kantinedrift.

– Beliggenheten er bra med tanke på avstand til både anleggsområdene og Lyngdal sentrum. Tilgang til de servicetilbudene som Lyngdal kan tilby vårt personell i anleggsperioden er viktig for trivsel, sier Sigmund Lundevik på vegne av arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland.

Langs fylkesvei 43 inn mot Lyngdal sentrum ligger steintomta, vis a vis Felleskjøpet

Allerede neste uke vil det bli aktivitet på «Steintomta», og boligriggene skal være innflytningsklare ved årsskifte.

I perioden fra oktober og frem til boligriggene er klar, har Stangeland Maskin inngått avtale med Bygg1 om overnatting på Solsiden, den tidligere gamleheimen i Lyngdal. Avtalen består av sengeplasser, renhold og servering.

– Vi har satset, og gjør oss klar for å tilby moderne, gode overnattingsfasiliteter og kontorlokaler til både arbeidsfellesskapet og de mange underentreprenørene som blir engasjert i prosjektet, sier Morgan Håland i Bygg1.

Avtalen på skogsarbeid er i boks, og Per Svendsen og Lloyd Vaule forsegler avtalen.

Fokus på bærekraftig skoging i E39-prosjektet

Skogbruksselskapet Lloyd Vaule i Vikeså i Bjerkreim kommune har fått oppdraget med å skoge i forbindelse med arbeidet med E39 Lyngdal øst – Lyngdal Vest. Oppdragsgiver er Stangeland maskin, og kontrakten har en verdi på ca. 3 millioner kroner.

I forbindelse med anleggsarbeidet i Lyngdal, vil det være behov for å rydde skog. Den skal sendes til norske sagbruk for bearbeiding. Arbeidet vil blant annet foregå ved hjelp av en stor hogstmaskin. – Halvparten av arbeidet utføres manuelt, sier Lloyd Vaule og forteller at de er tjue ansatte i virksomheten som har en årlig omsetning på 24 millioner kroner.

Det er en John Deere 1270E skogsmaskin som blir bruk i Lyngdal. Vaule har to av denne typen, og venter leveranse på en ny, større til våren.

Vaule er en stor aktør innen skogsarbeid. All tømmer virksomheten tar ut av norske skogsområder, er såkalt PEFC-sertifisert. Det innebærer en langsiktig, bærekraftig tilnærming til trevirket.

– Prosjektet skal sertifiseres i henhold til Ceequal, en internasjonal bærekraftstandard. Lloyd og hans mannskap vil bidra positivt inn miljøprosjektet, sier Per Svendsen, anleggsleder i Stangeland maskin.

Halvparten av arbeidet utføres manuelt.
Motorsagkjedet krever vedlikehold, det order fagarbeider Kristian Voll som et stort smil.
Her er mye erfaring, og skogsmaskinene håndterer Marius Omlid med stor ro.
Her er Vaule i gang med skoging på Vatland som er vestsiden av traseen. Vaule er først på plass, og skal være i forkant av annen aktivitet.

Kontrakt til TT anlegg, skal være med på bygging av E39

Eirik Spilling, markedssjef i TT Anlegg og Tommy Stangeland, daglig leder i Stangeland Maskin

TT Anlegg, den største maskinentreprenøren på Sørlandet, blir en del av storprosjektet E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest. Selskapet har inngått en kontrakt med Stangeland verdt 200 millioner kroner.

– Det er en solid kontrakt som gir oss en forutsigbarhet fremover. Vi er en prestasjonsorientert bedrift som liker å strekke oss mot nye mål. Det å samarbeide med Stangeland og bygge vei for Nye Veier, er noe vi ser frem til, sier selskapets markedssjef, Eirik Spilling.

Arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland signerte 18. oktober kontrakt med Nye Veier for å bygge E39 mellom Herdal og Røyskår. Første spadetak er allerede tatt, og anleggsaktiviteten er i gang.
Det er Implenia som skal drive tunnel og bygge bru, mens Stangeland har ansvaret for alt arbeid ute, inkludert massetransport fra tunnel.


– Vi mener det gir god verdi inn i prosjektet å ha med seg lokal kompetanse når vi er på reisejobber, sier Tommy Stangeland. Stangeland maskin og TT anlegg kjenner hverandre godt, og vi står for de samme verdiene, sier han.

Den nye firefelts motorveien mellom Herdal og Røyskår skal bygges fra begge retninger. Stangeland maskin har sin hovedaktivitet i Herdal, mens TT anlegg skal arbeide fra vest ved Røyskår.

Det var Henriette Andersen som fikk æren av å ta første gravetak i Herdal onsdag 20. oktober

Første spadetak er tatt

Kontrakten mellom Nye Veier og Arbeidsfellesskapet er signert, og i dag ble oppstarten av byggearbeidet markert i Herdal. Tilstede var Nye Veier, Implenia, Stangeland, TT anlegg, representanter fra Lyngdal kommune, elever ved Lyngdal ungdomsskole, i tillegg til pressen.

Endelig kan jubelen slippes løs.

– Den nye firefeltsveien er viktig bidrag for å øke trafikksikkerheten, til å knytte Agder sammen som felles bo- og arbeidsmarked, redusere reisetiden og forbedre fremkommeligheten. Ny vei blir et viktig bidrag for å opprettholde god vekst og utvikling i Agderregionen, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Ordfører i Lyngdal kommune Jan Kristensen sammen med administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Arbeidet starter opp i dag, og veien skal være ferdig sommeren 2025. En kjapp hoderegning viser da at dagens 9.klassinger vil kunne ta bilførersertifikatet samme året veien åpnes. Derfor ble Henriette Andersen og Haneskka Rahimi invitert til markeringen av ny, trygg firefelts motorvei gjennom Lyngdal.

Haneskka Rahimi og Henriette Andersen fikk godt til å sette skuffa i bakken og fylle den opp.

Du kan lese mer her https://www.nyeveier.no/nyheter/nyheter/arbeidsfellesskapet-implenia-norge-as-og-stangeland-maskin-as-valgt-for-ny-e39-gjennom-lyngdal/

Nabobrev 15. oktober 2021

Her kan du lese digitalversjonen av nabobrevet som ble distribuert via ulike kanaler i oktober/november 2021

Naboinfo-01-1Last ned

Godt oppmøte på næringstreffet

Lyngdal øst-Lyngdal vest: Lister Nyskapning gjennomførte sitt årlige møte, hvor næringslivet i Listerregionen møtte politisk ledelse i de sju kommunene som utgjør Lister. Til møtet i Lyngdal ble Nye Veier invitert for å fortelle om planene for utbygging av ny, trafikksikker E39 fra Kristiansand til Ålgård. Prosjektsjef Harald Jonny Solvik orienterte om prosjektene, og pekte på blant annet verdiskapning i anleggsfase og potensial for synergier når regioner knyttes sammen til felles bo og arbeidsmarkeder.

Næringstreffet ble avholdt på Rosfjord Strandhotell, og det var 75 deltakere tilstede.

Både politikere og næringsdrivende møtte opp på næringstreffet. Foto: Nye Veier

Arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland var også invitert til Listertinget. Sigmund Lundevik informerer de oppmøtte om hvem Implenia og Stangeland er, samt hva som faktisk skal bygges.

Sigmund Lundevik er assisterende prosjektleder for arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland.